Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W związku z wejściem w życie unijnego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dniem 25 maja 2018 roku, Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań wyznaczyła inspektora ochrony danych.

Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Kontakt
Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
ul. Bukowska 285
60-189 Poznań

tel: +48 61 849 22 32
e-mail: [email protected]