Historia

 • 1913

  26 sierpnia

  Władze niemieckie w podpoznańskiej wsi Ławica zbudowały na obszarze około 300 ha lotnisko wojskowe. Uroczystego otwarcia obiektu dokonał cesarz Wilhelm II. Lotnisko posiadało hangary na 30 samolotów, warsztaty i koszary specjalnej jednostki wojskowej zajmującej się szkoleniem pilotów oraz przeglądami i naprawą samolotów.
 • 1913
  Utworzenie Aeroklubu Polskiego.
 • 1921

  29 maja - 6 czerwca

  regularne krajowe przewozy lotnicze wykonywane przez pierwsze polskie przedsiębiorstwo transportu lotniczego „Aero-Targ”, uznawane za początek polskiego transportu lotniczego; w czasie Targu Poznańskiego łącznie odbyło się 28 rejsów na trasie Poznań-Warszawa-Poznań i 30 - na trasie Poznań-Gdańsk - Poznań.
 • 1923
  Utworzenie jednej z pierwszych w Polsce wytwórni samolotów pod nazwą Spółka Akcyjna „Samolot”.
 • 1925

  23 maja

  Otwarcie pierwszego regularnego połączenia na trasie Poznań-Warszawa-Poznań, równoznaczne z rozpoczęciem działalności cywilnego portu lotniczego; połączenie uruchomiło Towarzystwo Komunikacji Lotniczej „Aero”.
 • 1928
  Powołanie przedsiębiorstwa Linie Lotnicze„LOT” (później PLL „LOT”), które uruchomiło rejsy na trasie Katowice-Poznań, Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk oraz Warszawa - Poznań - Berlin (wspólnie z „Deutsche Lutfhansa”).
 • 1931

  w latach 1931-1938

  Systematyczna rozbudowa cywilnej części lotniska oraz inwestycje w urządzenia nawigacyjne i oświetleniowe; pod względem wyposażenia technicznego, port w Ławicy stał się drugim po Warszawie-Okęciu lotniskiem w kraju.
 • 1939
  Zakończenie obsługi połączeń cywilnych.
 • 1939

  1 września

  Dwa niemieckie naloty i bombardowania wojskowej części lotniska, dezorganizujące działalność 3. Bazy Lotniczej.
 • 1939

  w latach 1939-1945

  Rozbudowa lotniska użytkowanego przez Luftwaffe (powiększenie obszaru, modernizacja, budowa obiektów wojskowych oraz betonowej drogi startowej).
 • 1945

  marzec

  Początek prac przygotowujących zniszczone w czasie walk o Poznań lotnisko do wznowienia działalności lotniczej.
 • 1945
  Inauguracja powojennej działalności PLL „LOT” i otwarcie drugiego w kraju połączenia okrężnego Warszawa-Łódź-Poznań-Katowice-Łódź-Warszawa.
 • 1946

  13 marca

  Otwarcie bezpośredniego połączenia Warszawa-Poznań, przedłużonego później do Szczecina.
 • 1947

  w latach 1947-1950

  Doraźny remont lotniska, przeprowadzony przez PLL „LOT”, jako administratora portu.
 • 1959
  Przejęcie zarządzania lotniskiem przez Zarząd Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunalnych.
 • 1958

  w latach 1958-1960

  Rozbudowa infrastruktury: powiększenie płyty przydworcowej, budowa drogi kołowania, modernizacja i przedłużenie drogi startowej, montaż świetlnych pomocy nawigacyjnych oraz oświetlenia powierzchni lotniskowych.
 • 1971

  w latach 1971-1975

  Dalsze inwestycje w infrastrukturę: wzmocnienie i przedłużenie drogi startowej do 2 500 m, budowa nowej wieży kontroli ruchu, rozbudowa dworca lotniczego, wzmocnienie technologiczne pomocy nawigacyjnych.
 • 1979
  Zgoda Zarządu Ruchu Lotniczego oraz Wojewódzkiej Rady Narodowej na dalszą rozbudowę lotniska - plany te nie zostały zrealizowane.
 • 1987
  Powstanie Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, które przejęło zarządzanie lotniskiem.
 • 1989
  Stopniowe wprowadzanie możliwych zmian: uporządkowanie terenu, poprawa warunków obsługi pasażerów, montaż oświetlania oraz unowocześnianie urządzeń lotniczych.
 • 1991

  w latach 1991-1992

  Kryzys w funkcjonowaniu lotniska, zaprzestanie obsługi rejsów regularnych poza okresem targowym (Międzynarodowe Targi Poznańskie) do marca 1992, wstrzymanie rozbudowy terminalu, wzrost ruchu GA.
 • 1991
  AIR SHOW POZNAŃ - pokazy lotnicze.
 • 1993
  Budowa nowego terminalu pasażerskiego, uruchomienie pierwszego połączenia zagranicznego do Düsseldorfu, wprowadzenie ustawiania samolotów przez ustawiaczy, otwarcie części przylotowej w terminalu pasażerskim.
 • 1994

  w latach 1994-1995

  Modernizacja systemu elektrycznego, pozyskanie pojazdu p.poż.; uruchomienie połączenia do Drezna i Kopenhagi (rozpoczęcie operowania Skandynawskich Linii Lotniczych SAS na poznańskim lotnisku).
 • 1996
  Początek rozbudowy i modernizacji terminalu (przeprojektowanie całego obiektu, zmiana funkcjonalności pomieszczeń, połączenie hal przylotów i odlotów), podpisanie porozumienia w sprawie utworzenia spółki Port Lotniczy Poznań-Ławica.
 • 1997
  Poświęcenie najnowszego samolotu PLL LOT Boeing 767-300 ER i nadanie maszynie imienia „Poznań”; samolotem tym awaryjnego lądowania na lotnisku Chopina w dn. 1 listopada 2011 roku dokonał kapitan Tadeusz Wrona wraz z załogą.
 • 1997

  11 lipca

  Podpisanie umowy spółki „Port Lotniczy Poznań-Ławica Spółka z o.o.” (udziałowcy: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Miasto Poznań oraz Skarb Państwa).
 • 1999
  Pierwszy rok pełnej działalności spółki, po uzyskaniu certyfikatu na działalność lotniskową; inwestycje w infrastrukturę lotniska, rozpoczęcie budowy terminala Cargo, a następnie zmiana przeznaczenia na terminal pasażerski, wybór biura projektowego (Studio ADS); uruchomienie połączenia do Hanoweru.
 • 2000
  Rozpoczęcie prac przy budowie terminalu pasażerskiego; modernizacja i rozbudowa płyty postojowej samolotów; uruchomienie połączenia do Brukseli; zawarcie porozumienia o współpracy z Frankfurt Airport.
 • 2001
  Oddanie do użytkowania terminalu Cargo; uruchomienie połączenia do Zielonej Góry; oddanie do użytkowania nowego terminalu pasażerskiego (4 listopada 2001).
 • 2002
  Uruchomienie połączenia do Wiednia i Frankfurtu nad Menem.
 • 2003
  Uruchomienie połączeń do: Kolonii/Bonn, Wiednia, Monachium, Londynu (pierwsze połączenie obsługiwane przez przewoźnika niskokosztowego Air Polonia); oddanie do użytkowania zmodernizowanego terminalu GA; „Military Air Show”.
 • 2004
  Uruchomienie połączenia do Brukseli i Monachium (rozpoczęcie operowania Deutsche Lufthansa na poznańskim lotnisku); przyznanie Certyfikatu Lotniska Użytku Publicznego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
 • 2005

  w latach 2005-2007

  Uruchomienie połączeń do Londynu Luton, Londynu Stansted i Dublina, oferowanych przez przewoźników niskokosztowych; stopniowe dalsze ogłoszenia i inauguracje nowych połączeń, głównie przez linie Wizzair oraz Ryanair: Liverpool, Sztokholm, Barcelona-Girona, Bristol, Dortmund, East Midlands, Londyn Gatwick (British Airways), Edynburg, Paryż-Beauvais, Rzym-Ciampino (Centralwings), Kraków (Jetair).
 • 2006

  29 października

  Nadanie Portowi imienia Henryka Wieniawskiego.
 • 2006
  Inauguracja corocznych edycji żłóbka „W drodze” w terminalu pasażerskim (wspólne przedsięwzięcie czterech instytucji: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Filharmonii Poznańskie, POZ Airport Services oraz Portu); ukazanie się pierwszego numeru kwartalnego magazynu dla pasażerów „Kierunek Ławica”, wydawanego obecnie pt. „Let’s fly”.
 • 2008
  Rozpoczęcie działalności bazy operacyjnej linii Wizz Air; rozbudowa terminalu pasażerskiego i dostosowanie infrastruktury do obsługi ruchu w strefie Schengen; rozbudowa płyty postojowej samolotów; dalszy rozwój siatki połączeń.
 • 2008
  Ogłoszenie zaktualizowanej Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Fundusz Spójności Unii Europejskiej), Działanie 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T; projekt „Port Lotniczy Poznań-Ławica – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej” znalazł się na liście podstawowej; dofinansowanie realizacji projektu ze środków unijnych wynosi 88,04 mln złotych.
 • 2008

  25 września

  Pierwszy w historii lotniska milionowy pasażer w ciągu roku.
 • 2009
  Oddanie do użytkowania nowej strażnicy Lotniskowej Służby Ratowniczo - Gaśniczej.
 • 2010
  Ogłoszenia i inauguracje kolejnych kierunków lotniczych z Poznania: Alicante, Barcelona El Prat, Münster/Osnabrük, Praga.
 • 2010

  28 luty

  Wydanie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa i modernizacja Portu Lotniczego Poznań-Ławica”.
 • 2011
  Zawarcie umowy dotyczącej emisji obligacji korporacyjnych pomiędzy Portem a Bankiem Pekao S.A.; pozyskana kwota 128 mln złotych przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów inwestycji w latach 2011-2013.
 • 2011

  kwiecień

  Początek rozbudowy terminalu pasażerskiego – projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego w dniu 7 października 2011.
 • 2011
  Początek rozbudowy płaszczyzn lotniskowych – projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 • 2012

  marzec

  Prezentacja nowego logotypu i zmienionej identyfikacji wizualnej Portu.
 • 2012
  Uroczysta inauguracja rozbudowanych płaszczyzn lotniskowych – nowej równoległej drogi kołowania oraz rozbudowanej płyty postojowej.
 • 2012

  28 maja

  Uroczyste otwarcie rozbudowanego terminalu pasażerskiego – strefa przylotów i przyszła hala odpraw.
 • 2012
  Podpisanie Umowy o dofinansowanie Projektu pn.: „Port Lotniczy Poznań-Ławica – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej” (indywidualny projekt kluczowy) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 –
  2013, Priorytet VI: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, Działanie 6.3: Rozwój sieci lotniczej TEN-T.
 • 2012

  lipiec

  Rozpoczęcie kontynuacji rozbudowy terminalu pasażerskiego – początek prac przy budowie nowej sortowni bagażu oraz rozbudowie strefy odlotów.
 • 2012
  Ogłoszenie zaktualizowanej Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Fundusz Spójności Unii Europejskiej), Działanie 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T; dofinansowanie realizacji Projektu pn.: „Port Lotniczy Poznań-Ławica – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej” ze środków unijnych wynosi 112,04 mln złotych.
 • 2013
  Obchody 100-lecia powstania lotniska w Poznaniu. Wystawa fotografii historycznych, konkurs historyczny „Ławica Wspomnień”, okolicznościowe upominki. Uroczyste Obchody przy pomniku Zdobywców Ławicy. Uczestnictwo drużyny biegaczy Portu Lotniczego w Biegu Lwa, w Tarnowie Podgórnym.
 • 2013

  1 października

  otwarcie Terminala z udziałem Prezydenta RP oraz Władz Miasta Poznania.
 • 2013

  2 grudnia

  wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej wieży kontroli lotów PAŻP.
  Otwarcie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.