W związku z powyższym informujemy, że jako operator usługi kluczowej dokładamy wszelkich niezbędnych starań w celu zapewnienia ciągłości działania usługi kluczowej zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560).

Cyberbezpieczeństwo, rozumiane zgodnie z obowiązującą Ustawą jako „odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy” jest we współczesnych czasach bardzo istotnym i wymagającym zagadnieniem.

Wraz z rozwojem systemów zabezpieczeń rośnie liczba i poziom złożoności zagrożeń, coraz częstsze ataki hakerów (cyberterroryzm), posługujących się wciąż nowymi stworzonymi przez siebie lub innych tzw. złośliwym oprogramowaniem i skryptami, których celem jest nieuprawniony dostępu do kont i plików innych użytkowników, a z tym wiąże się kradzież informacji biznesowej, przejmowanie kontroli nad procesami. Są to zagrożenia, które mogą doprowadzić do poważnych strat biznesowych. Dobre przygotowanie na odparcie cyberataków gwarantuje firmom większą przewagę konkurencyjną, a nawet może stanowić o ich przetrwaniu.

Skuteczność, podejmowanych w jej ramach działań, wymaga oraz ściśle zależy od efektywnej i rozsądnej współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi oraz prywatnymi przedsiębiorstwami, opartej – między innymi – na wspólnej i rzetelnej wymianie informacji oraz wspólnych działaniach mających na celu eliminację incydentów, rozumianych jako „zdarzenie, które ma lub może mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo”. co stanowi jedną z podstaw Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.

Więcej przydatnych informacji

W związku z powyższym, mając na uwadze między innymi, przepisy wspominanej wyżej Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niezwykle ważne zalecenie szerzenia informacji w zakresie tematyki cyberbezpieczeństwa i dostępu do wiedzy zachęcamy Państwa do zapoznania się z treściami dostępnymi pod poniższymi linkami:

UWAGA!

Jeżeli zauważą Państwo coś niepokojącego, co ma związek z cyberprzestępczością, prosimy o poinformowanie o tym fakcie stosowne służby:
Zgłaszanie incydentów naruszających bezpieczeństwo w sieci
Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących nielegalnych treści w Internecie