Biuro zagubionego bagażu prowadzone jest przez agenta handlingowego – WELCOME Airport Services, firmę zajmującą się również obsługą pasażerską na poznańskim lotnisku.

Do sporządzenia protokołu o zgubieniu bagażu będą potrzebne:

  • przywieszka bagażowa (bądź przywieszki), którą pasażer otrzymał przy stanowisku check-in przed odlotem,
  • karta pokładowa.

Przedstawiciel agenta handlingowego zada kilka pytań umożliwiających identyfikację bagażu: kolor bagażu, marka, charakterystyczne oznakowanie bagażu.

W przypadku opuszczenia hali odbioru bagażu, z Biurem zagubionego bagażu skontaktujesz się:
– za pośrednictwem specjalnego telefonu umieszczonego w hali przylotów w części ogólnodostępnej,
– zgłaszając się do Punktu Informacji Lotniskowej w hali przylotów w części ogólnodostępnej.

Biuro Zagubionego Bagażu

Hala odbioru bagażu
tel.: +48 697015801
e-mail: [email protected]

W razie jakichkolwiek kłopotów z bagażem (brak bagażu lub braki w jego zawartości/uszkodzenie bagażu), prosimy jeszcze przed opuszczeniem lotniska zgłosić się do Biura Zagubionego Bagażu.