Na każdym z parkingów jest możliwość skorzystania z wózków bagażowych.

Dostępne są:

  • Parking P5 (zielony)
  • Parking P6 (zielony)

Wjazd na parking

Przez pobranie biletu parkingowego przy szlabanie wjazdowym na teren lotniska, a następnie użycie go przy wjeździe na wybrany parking.

Płatności za postój

Przed wyjazdem z parkingu:

  • w kasach automatycznych zlokalizowanych na wszystkich parkingach oraz w hali przylotów
  • w biurze obsługi parkingów na parkingu P2 (płatność gotówką lub kartą płatniczą).

Wszystkie obiekty parkingowe są dozorowane i zarządzane przez:
APCOA Parking Polska Sp. z o.o.
tel.: +48 696 041 162
email: lawica@apcoa.pl
www.apcoa.pl