• Krok 1

  • Upewnij się, że posiadasz ważny dokument tożsamości, należy okazać podczas odprawy biletowo-bagażowej, kontroli granicznej dokumentów (dotyczy tylko osób podróżujących do państw spoza strefy Schengen*) oraz przed wejściem na pokład samolotu.

   Strefa Schengen nie pokrywa się z terytorium Unii Europejskiej.

   * Do strefy Schengen należą: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, a także Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria.Do strefy Schengen nie należą: Bułgaria, Cypr, Irlandia, Rumunia, Wielka Brytania.

  • Dowód osobisty

   Dowód osobisty jest dokumentem potwierdzającym tożsamość posiadacza oraz uprawniającym do podróżowania w ruchu krajowym, w ramach obszaru Schengen, a także do państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy.

   Paszport

   Paszport jest dokumentem potwierdzającym tożsamość posiadacza oraz uprawniającym do podróżowania w ruchu krajowym, a także w ramach i poza obszarem Schengen. Po przejściu kontroli bezpieczeństwa podróżni udający się do krajów spoza strefy Schengen podlegają kontroli granicznej dokumentów.

   Dokumenty dla dziecka

   W podróż lotniczą należy zabrać dla dziecka ważny dowód osobisty lub paszport. Więcej informacji o podróży z dziećmi.

   Wizy

   Przed rozpoczęciem podróży należy zapoznać się z informacjami na temat ewentualnych wymogów wizowych kraju, do którego się udajemy. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w opisie poszczególnych krajów.

   UWAGA!

   Dokumenty, takie jak prawo jazdy, akt urodzenia, legitymacja nie uprawniają do wejścia na pokład samolotu osoby dorosłej. Natomiast w przypadku dzieci do 7 lat podróżujących na trasach krajowych, Polskie Linie Lotnicze LOT pozwalają na posługiwanie się aktem urodzenia lub legitymacją szkolną.

  • Przed wylotem sprawdź przepisy celne obowiązujące w danym kraju. Szczegółowe informacje umieszczone są na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

   Punkt Deklaracji Celnej znajduje się w hali głównej check-in terminala pasażerskiego. Podróżni mogą tam zgłaszać funkcjonariuszowi Urzędu Celnego wywożone towary, od których przysługuje zwrot podatku VAT oraz przedmioty podlegające ocleniu lub obowiązkowi zgłoszenia. Więcej informacji.

 • Krok 2

  • Możesz skorzystać z samodzielnej odprawy on-line oferowanej przez większość linii lotniczych.

   WAŻNE!
   Podróżując tanimi liniami lotniczymi – Ryanair i Wizz Air – lepiej samemu odprawić się on-line i wydrukować kartę pokładową lub skorzystać z mobilnej aplikacji przewoźników. W przypadku linii niskokosztowych odprawa na lotnisku będzie dodatkowo płatna.

   Informacje dotyczące odprawy on-line i na lotnisku:

 • Krok 3

  • Samochodem, taxi, komunikacją miejską, a nawet rowerem! Sprawdź informacje o środkach transportu, którymi dojedziesz do poznańskiego Portu Lotniczego.

   Praktyczna wskazówka

   Zalecamy przybycie na lotnisko Poznań-Ławica z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem (2h), ponieważ odprawa biletowo-bagażowa i kontrola bezpieczeństwa mogą być czasochłonne. Przybycie na lotnisko z opóźnieniem może skutkować niewpuszczeniem pasażera na pokład samolotu!

 • Krok 4

  • Jeżeli nie odprawiłeś się on-line lub podróżujesz z bagażem rejestrowanym (głównym), skieruj się do hali głównej check-in w części ogólnodostępnej terminala. Znajdują się tam 22 stanowiska odprawy biletowo-bagażowej (inaczej stanowiska check-in) – do jednego z nich należy się zgłosić. Informacja o stanowiskach prowadzących odprawę na dany rejs widoczna jest na monitorach systemu informacyjnego, umieszczonych we wszystkich strefach terminalu, podawana jest także w formie komunikatów dźwiękowych.

   WAŻNE!

   Odprawy rozpoczynają się od 3 do 1,5 godziny przed godziną odlotu, zależnie od reguł ustalanych przez poszczególnych przewoźników. Dlatego koniecznie zapoznaj się z warunkami podróży danej linii lotniczej, gdyż przewoźnik zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji, jeśli odprawa nie zostanie dokonana w wymaganym terminie.

   Przy stanowisku check-in podróżny okazuje dokument tożsamości (lub inne dokumenty, jeżeli są wymagane) oraz nadaje bagaż rejestrowany. Warto mieć przy sobie potwierdzenie dokonanej rezerwacji biletu lotniczego.

   WAŻNE!
   Pamiętaj, że ze względów bezpieczeństwa na terenie portu lotniczego nie wolno pozostawiać bagażu bez nadzoru! Bagaż pozostawiony bez opieki jest usuwany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, a jego właściciel – karany karą grzywny. Informację o zostawionym bagażu należy niezwłocznie zgłosić obsłudze lotniska, a do bagażu pozostawionego bez nadzoru nie wolno się zbliżać.

   Po oznakowaniu bagażu rejestrowanego i poddaniu go kontroli bezpieczeństwa oraz celnej (jeżeli jest wymagana) – jest on transportowany do luku bagażowego w samolocie. Natomiast pasażer otrzymuje kartę wstępu do samolotu (kartę pokładową, czyli boarding pass/card) z potwierdzeniem nadania bagażu. Karta ta upoważnia do wejścia na pokład samolotu, ponadto uprawnia do zakupów wolnocłowych w strefie odlotów.

 • Krok 5

  • Po otrzymaniu karty pokładowej i nadaniu bagażu rejestrowanego, kierujesz się do kontroli dostępu. W przypadku, gdy masz tylko bagaż podręczny i odprawiłeś się on-line (sprawdź KROK 2), od razu przechodzisz do tego etapu podróży.

   Kontrola dostępu ma miejsce na początku strefy kolejkowania w Hali Odlotów terminalu T2, przed stanowiskami kontroli bezpieczeństwa. Tutaj okazujesz kartę wstępu do samolotu (kartę pokładową, czyli boarding pass/card), upoważniającą Cię do przejścia do hali odlotów. Po zeskanowaniu kodu kreskowego z karty pokładowej, pasażer przechodzi do punktu kontroli bezpieczeństwa.

 • Krok 6

  • Kontrola bezpieczeństwa przed wejściem do hali odlotów jest niezwykle ważnym etapem podróży lotniczych. Aby uniknąć stresu związanego z kontrolą bezpieczeństwa, koniecznie sprawdź przygotowane dla Ciebie szczegółowe informacje.

 • Krok 7

  • Po kontroli bezpieczeństwa, pasażerowie przebywają w strefie odlotów, gdzie oczekują na informację o wejściu na pokład samolotu, czyli boarding’u. Podawana jest ona w formie komunikatów dźwiękowych oraz wyświetlana na licznych monitorach. W tym czasie warto skorzystać z atrakcyjnej oferty handlowej oraz gastronomicznej. Podróżnym ceniącym większy komfort i spokój, polecamy usługi Salonu Business Executive Lounge.

   Hala odlotów dzieli się na dwie części: halę odlotów strefy Schengen z gate’ami od nr 1 do nr 6 oraz halę odlotów strefy Non-Schengen z gate’ami od nr 7 do nr 11.

    

   WAŻNE!

   Pamiętaj, że aby dostać się do hali odlotów strefy Non-Schengen należy przejść dodatkową kontrolę paszportową, co może być czasochłonne!

 • Krok 8

  • Dokumenty są sprawdzane przy wyjściu do samolotu, czyli w trakcie boardingu.

   Ponadto przed wejściem do hali odlotów strefy Non-Schengen prowadzona jest kontrola paszportowa. Może się ona odbywać:

   Więcej informacji o dokumentach znajdziesz w KROK 1.

   WAŻNE!

   Pamiętaj, żeby nie odkładać decyzji o przejściu do hali odlotów strefy Non-Schengen na ostatnią chwilę – kontrola paszportowa może być czasochłonna!

 • Krok 9

  • Odpowiednie wyjście do samolotu (gate) podawane jest w komunikatach dźwiękowych oraz wyświetlane na monitorach. Boarding rozpoczyna się, kiedy samolot jest gotowy do przyjęcia pasażerów na pokład. Przed wyjściem, pasażerowie okazują personelowi naziemnemu swoją kartę wstępu do samolotu (kartę pokładową – boarding pass/card) oraz dokument tożsamości.

   Na pokład samolotu podróżni przewiezieni zostają autobusem lotniskowym lub przechodzą pieszo, jeśli samolot parkuje odpowiednio blisko terminalu.

   WAŻNE!

   W ogólnych warunkach przewozu każdej linii lotniczej oraz na karcie pokładowej znajdziesz informacje o czasie, w którym należy stawić się przy wyjściu do samolotu. Pamiętaj, żeby przestrzegać godziny podanej przez przewoźnika!

 • Krok 10

  • Do hali przylotów pasażerowie zostają dowiezieni autobusem lotniskowym. Przylatując z krajów objętych układem Schengen, nie podlega się kontroli dokumentów. Przylatując z krajów spoza strefy Schengen, pasażerowie poddawani są kontroli dokumentów w hali przylotów Non-Schengen. Więcej informacji o państwach należących do strefy Schengen znajdziesz w KROK 1.

   Odbiór bagażu rejestrowanego: w hali odbioru bagażu na ekranach wyświetlane są informacje, na którym pasie transmisyjnym pojawią się bagaże z danego rejsu. Po odebraniu bagażu, należy się udać do wyjścia oznaczonego: „NIC DO OCLENIA”, jeżeli pasażer nie wwozi towarów przewyższających ulgi celne dla podróżnych. W przeciwnym razie, należy zgłosić się do punktu „TOWARY DO OCLENIA”.

   Pisemnemu zgłoszeniu podlega przywóz z zagranicy wartości dewizowych oraz krajowych środków płatniczych przekraczających łącznie równowartość 10 000 euro. Przywóz środków odurzających, przedmiotów zakazanych, szkodliwych dla ludzi, zwierząt i roślin oraz zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu – jest zabroniony, a naruszenie przepisów celnych lub dewizowych pociąga za sobą odpowiedzialność karną-skarbową.

   Powyższe informacje mają charakter ogólny. Przepisy prawa zawarte są w aktach normatywnych opublikowanych w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Więcej informacji.

   WAŻNE!
   Jeżeli Twój bagaż zaginął lub został uszkodzony, zgłoś się po przylocie do Biura zagubionego bagażu w hali odbioru bagażu.

   Biuro zagubionego bagażu prowadzone jest przez agenta handlingowego WELCOME Airport Services, firmę zajmującą się również obsługą pasażerską na poznańskim lotnisku.

   Biuro Zagubionego Bagażu

   Hala odbioru bagażu
   tel.: +48 697 015 801
   e-mail: [email protected]