Sposób załatwiania sprawy podczas epidemii koronawirusa:

  1. Zgłoszenia rzeczy zagubionych bądź pozostawionych na poznańskim lotnisku można dokonywać
    – drogą mailową: biuro_rzz@airport-poznan.com.pl
    – telefonicznie pod numerem telefonu +48 61 8492 976,
  2. Biuro Rzeczy Znalezionych otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00,
  3. Odbiór rzeczy możliwy po wcześniejszym umówieniu się,
  4. Do biura należy przybywać pojedynczo przestrzegając obowiązujących zasad zakrywania nosa oraz ust,
  5. Biuro Rzeczy Znalezionych zlokalizowane jest w hali check-in na parterze pomiędzy biurem LOT, a biurem Urzędu Celnego (Tax Free).

Biuro Rzeczy Znalezionych
poniedziałek – piątek
08:00 – 16:00
tel: +48 61 849 29 76
e-mail: biuro_rzz@airport-poznan.com.pl

Wszystkie rzeczy znalezione na terenie poznańskiego lotniska, z wyłączeniem Zagubionego Bagażu, przekazywane są przez Zarządzającego właściwemu staroście na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2015,. W przypadku Lotniska Ławica, przedmioty te trafiają do Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Poznania plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.