Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015, wszystkie rzeczy znalezione w budynku publicznym po upływie 3 dni od dnia otrzymania są przekazywane przez Zarządzającego właściwemu staroście.

W przypadku poznańskiego lotniska, przedmioty te trafiają do Biura Rzeczy Znalezionych
w Poznaniu – Plac Kolegiacki 17, pok. 35, telefon kontaktowy: +48 61 878 53 82.

Biuro Rzeczy Znalezionych (lotnisko)
poniedziałek – piątek
08:00 – 16:00

tel: +48 61 849 29 76
e-mail: biuro_rzz@airport-poznan.com.pl

Lokalizacja

Hala check-in części ogólnodostępnej terminalu pasażerskiego