strona internetowa WFR: www.wfr.org.pl

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju jest spółką Samorządu Województwa Wielkopolskiego, którego podstawową działalnością statutową jest wsparcie przedsiębiorców z terenu województwa wielkopolskiego poprzez oferowanie finansowania zwrotnego w postaci pożyczek udzielanych w sposób bezpośredni jak i pośrednio, przy współudziale pośredników finansowych.

W związku z trwającą pandemią, reagujemy na zmiany jakie zachodzą w sferze gospodarki zarówno polskiej, jak i światowej, podejmując inicjatywy mające na celu łagodzenie skutków kryzysu gospodarczego. Wspólnie z przedsiębiorcami, którzy najbardziej zostali dotknięci skutkami pandemii, instytucjami otoczenia biznesu oraz członkami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju opracowaliśmy i wprowadziliśmy interwencyjną ofertę pożyczkową w postaci Pożyczki Płynnościowej i ofertę poręczeniową w postaci Poręczenia Interwencyjnego COVID-19, dedykowaną wielkopolskim przedsiębiorcom.

W kwietniu 2020 roku przekierowaliśmy strumień środków finansowych w wysokości 36 mln zł w celu zwiększenia kapitału obrotowego MŚP związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Widząc ogromne zainteresowanie i zapotrzebowanie rynku na kapitał zewnętrzny, WFR uruchomił dodatkową pulę 106 mln zł. Natomiast od lipca 2020 roku dzięki Poręczeniu Interwencyjnemu COVID – 19 sektor MŚP ma dostęp do zewnętrznego finansowania w kwocie co najmniej 156 mln zł. Spectrum wspieranych branż jest bardzo szerokie, od salonów fryzjerskich, sklepów, restauracji, firm transportowych, aż po firmy produkcyjne.

Podczas największej fali kryzysu, w odróżnieniu do wielu instytucji finansowych nie zawiesiliśmy naboru na produkty będące w ofercie Spółki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dotychczasowych Klientów, wprowadziliśmy możliwość wnioskowania o zmianę zasad spłaty produktów pożyczkowych będących w bezpośredniej ofercie WFR tj. Pożyczki Ekspansja i Pożyczki Regionalnej. Uproszczone zostały również procedury związane ze składaniem dokumentów sprawozdawczych oraz pozostałych, dotyczących obsługi już zawartych umów.

Dla przedsiębiorców, którzy ubiegają się o realizację lub już realizują zamówienie publiczne na obszarze województwa wielkopolskiego dostępna jest cały czas Pożyczka Regionalna. Natomiast dla tych, którzy pomimo epidemii COVID-19, planują kontynuować, rozpocząć lub zmienić kierunek ekspansji zagranicznej, proponujemy Pożyczkę Ekspansja. Zauważamy, że pomimo pogarszającej się sytuacji gospodarczej, dla niektórych branż, obecna sytuacja paradoksalnie otwiera nowe możliwości rozwoju.

Potrzeby przedsiębiorców są dla nas najważniejsze, ponieważ to oni tworzą innowacje, kreują miejsca pracy, a tym samym wpływają na gospodarczy rozwój naszego regionu. To z myślą o nich i ich potrzebach, w lipcu 2020 roku wprowadziliśmy do oferty trzy nowe produkty: Pożyczkę EKOenergetyczną, Pożyczkę Obrotową oraz Pożyczkę Hipoteczną, które są dystrybuowane przez pośredników finansowych. Otrzymywaliśmy wiele zapytań w sprawie finansowania konkretnych przedsięwzięć często związanych z inwestycjami proekologicznymi czy zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy.  Dlatego tak opracowaliśmy produkty finansowe, aby ich parametry i preferencyjne warunki rzeczywiście wspierały rozwój wielkopolskich przedsiębiorców, zawłaszcza tych, które są zagrożone trwałą marginalizacją lub tracą dotychczasowe funkcje społeczno – ekonomiczne, bądź wymagają wsparcia inwestycyjnego w zakresie ochrony środowiska.

Jesteśmy aktywni w mediach społecznościowych, za pośrednictwem których przekazujemy przedsiębiorcom aktualne informacje dotyczące m.in. funkcjonowania i zarządzania biznesem w obecnej trudnej sytuacji.

Port Lotniczy Poznań – Ławica stanowi istotny element rozwoju Poznania, jak i całego województwa wielkopolskiego, generując liczne korzyści, a tym samym wzmacniając gospodarkę lokalną, regionalną, a nawet krajową, zarówno w sferze społecznej, jak i ekonomicznej. Oferowane połączenia lotnicze wpływają na rozwój branży turystycznej, a także sektora usług powiązanych z tą branżą. Stwarzają one również możliwości dla wielkopolskich przedsiębiorców na nawiązanie oraz rozwój kontaktów międzynarodowych, zdobywanie nowych rynków zbytu, a także na lokowanie nowych inwestycji w Poznaniu i w regionie. Powyższe ma z kolei istotny wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy oraz utrzymanie już istniejących.

Celem przyznanego finansowania Portowi Lotniczemu Poznań – Ławica jest wsparcie instytucji publicznej, która w sposób szczególny została dotknięta bezpośrednimi skutkami epidemii COVID-19, a która działa w sektorze strategicznym dla rozwoju obszaru miejskiego Poznania, mając jednocześnie znaczący wpływ na rozwój całego regionu.

Podpisanie umowy „Duża Pożyczka Płynnościowa” pomiędzy Port Lotniczy Poznań-Ławica a Wielkopolski Fundusz Rozwoju

„Wsparcie udzielone Portowi Lotniczemu Poznań – Ławica pozwoli nie tylko przetrwać ten niekorzystny dla branży okres, ale także osiągnąć wymierne korzyści zarówno społeczne, jak i ekonomiczne w skali całego regionu” – podkreśla Wojciech Marcinkiewicz, Prezes Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju.

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego:

„Mamy sytuację nadzwyczajną – jak wszyscy wiemy, pandemia spowodowała, że lotniska, jak i linie lotnicze, znalazły się w niezwykle kryzysowej sytuacji. Muszą te czasy przetrwać. Niestety ta sytuacja zamrożenia praktycznie całości ruchu, który się odbywa na poznańskim lotnisku trwa już blisko rok i sadzę, że jeszcze potrwa. Odbywają się bardzo nieliczne loty i nie spodziewamy się, by szybko nastąpił wzrost aktywności linii lotniczych, a także i pasażerów, którzy nie mogą po prostu z przyczyn określonych reżimów sanitarnych podróżować do dowolnego miejsca. Trzeba ten czas przetrwać i – jak wiadomo – wszystkie porty lotnicze, w tym poznański, cierpią na trudną sytuację finansową. Brak przychodów przede wszystkim powoduje to, że przy stałych kosztach trzeba utrzymywać zarówno obiekty, jak i gotowość, bo lądują jednak samoloty czarterowe czy też wojskowe. Jak wiemy, Port Lotniczy w Poznaniu jest w pewnym sensie zapleczem armii amerykańskiej. To wszystko musi funkcjonować niemal normalnie, jeśli chodzi o wymogi, natomiast kosztuje i nie jest rekompensowane przez przychody.

Udało nam się wypracować nowy produkt finansowy, za pośrednictwem naszej spółki – Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju. Port lotniczy otrzyma 25 mln zł pożyczki płynnościowej, na okres 6 lat, na bardzo dogodnych warunkach, właściwie niemożliwych do uzyskania od komercyjnych banków. Dzięki temu port będzie mógł bardziej optymistycznie spojrzeć na swoją najbliższą przyszłość. Niedobory finansowe, które spotkały lotnisko, będą bezpiecznie przez tę pożyczkę zrekompensowane i mamy nadzieję, że ta pożyczka spowoduje pewną stabilizację sytuacji na jakiś czas, zarówno kadrowej, jak i funkcjonującego organizmu, jakim jest lotnisko.

Oczywiście cały czas zabiegamy o to, aby o to, aby port lotniczy otrzymał również pomoc rządową, pomoc bezzwrotną. Otrzymał ją w zeszłym roku w kwocie nieco ponad 8 mln zł – to jest zdecydowanie za mała kwota. Liczymy na to, że nastąpi jakaś refleksja na poziomie rządowym, aby skierować do portów lotniczych dużo większe pieniądze. Myślę, że tak się będzie działo niemal na całym świecie. Trzeba tę branżę podtrzymać, aby po zakończeniu pandemii mogła powrócić do normalnego funkcjonowania, a ten czas wymaga właśnie takiego nadzwyczajnego wsparcia finansowego i na to bardzo liczymy, o to zabiegamy. A na dzisiaj wspieramy port tym, co mogliśmy zaoferować, czyli znaczną pożyczką płynnościową.  25 milionów zł to kwota, która pozwoli funkcjonować Ławicy przez jakiś czas.”

Prezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica, Mariusz Wiatrowski tak komentuje podpisanie umowy:

„Port Lotniczy Poznań-Ławica w Poznaniu, jako lotnisko regionalne obsługujące przede wszystkim Wielkopolan, stanowiąc dla nich lotnisko pierwszego wyboru, nie udźwignąłby skutków pandemii i utraty 70 proc. wszystkich przychodów w roku, gdyby nie Duża Pożyczka Płynnościowa zaoferowana naszemu portowi przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Chce przy tej okazji w sposób specjalny podziękować Panu Marszałkowi Markowi Woźniakowi i Zarządowi Województwa Wielkopolskiego za zaangażowanie i pomoc w uzyskaniu tego finansowania, niezbędnego dla utrzymania operacyjnej działalności lotniska i obsługi odszkodowań z tytułu OOU.”

2020 rok w branży lotniczej był zdecydowanie bezprecedensowy

W związku z pandemią COVID-19 ruch lotniczy przez długi okres, od marca 2020, był zawieszony i odbudowa ruchu pasażerskiego w okresie letnim była krótkim okresem optymizmu, pokazującym, że pasażerowie są spragnieni latania. Okres jesienny przyniósł bardzo dużą niepewność, co w oczywisty sposób wpłynęło na kondycję finansową lotniska, a grudzień 2020 oraz styczeń i luty 2021 był kolejnym okresem ograniczania przez przewoźników połączeń z Poznania. Wstępne analizy pokazują, iż taki stan może trwać co najmniej trzy lata, co wskazuje na datę powrotu ruchu lotniczego do poziomu z roku 2019 dopiero w 2024 r. Port Lotniczy Poznań – Ławica zakończył rok 2020 z wynikiem 657 709 pasażerów, i jest to spadek o 72% w porównaniu do roku 2019. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż w latach 2017-2019 ruch pasażerski na naszym lotnisku wzrósł z poziomu 1,85 mln do 2,37 mln, czyli obsłużyliśmy więcej o ponad pół miliona podróżnych.

Trudną sytuację finansową spowodowaną pandemią w roku 2020, dodatkowo uwypuklił problem wypłacanych odszkodowań z tytułu utworzenia wokół lotniska Obszaru Ograniczonego Użytkowania (OOU), które to odszkodowania wobec drastycznego spadku ruchu lotniczego i utraty przychodów, stanowią ogromne obciążenie oraz dramatycznie pogarszają i tak już bardzo trudną sytuację Portu. Dotychczas, w latach 2014-2020, Port Lotniczy w Poznaniu wypłacił już ponad 118,5 mln zł odszkodowań, wraz z odsetkami i kosztami procesów, wynikających z utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Przychody ze sprzedaży za rok 2020 to 35 mln zł, w zestawieniu z wypłatą odszkodowań w tym samym roku na poziomie 24 miliony 68,6 %! Planowane przychody netto ze sprzedaży na rok 2021 to 44 miliony, a przewidywane wypłaty odszkodowań mogą wynieść kolejne 17 milionów złotych (38,6%) Obydwa czynniki, spadek ruchu lotniczego oraz wypłaty odszkodowań z tytułu OOU znacząco wpływają na kondycję finansową lotniska. Pomoc finansowa, na bazie udzielonej pożyczki, płynąca ze strony struktur władz Urzędu Marszałkowskiego pozwoli na realizację zadań Portu Lotniczego w Poznaniu, na rzecz mieszkańców Wielkopolski.

Pomimo największego kryzysu w branży lotniczej związanego z niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa, Port Lotniczy Poznań-Ławica w roku 2020 nie tylko zintensyfikował działania mające na celu przywrócenie jak największej liczby zawieszonych połączeń, ale także podjął starania mające na celu uruchomienie nowych kierunków, co zaowocowało rozpoczęciem operacji na 11 nowych trasach regularnych i 1 nowej trasie czarterowej.

Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego roku było wejście do Poznania holenderskich linii lotniczych KLM i uruchomienie bezpośredniego połączenia do Amsterdamu (pierwszy rejs odbył się 25 października 2020 r.). Dzięki nowej trasie pasażerowie zyskali nie tylko możliwość bezpośredniej podróży do stolicy Niderlandów, ale także do globalnej siatki linii lotniczych KLM i linii partnerskich zrzeszonych w sojuszu Sky Team, które umożliwiają dogodne przesiadki zarówno na licznych trasach europejskich, do obu Ameryk, na Karaiby czy do dalekiej Azji. Rozpoczęcie operacji przez KLM, to także złamanie monopolu przewoźników zrzeszonych w sojuszu Star Alliance (PLL LOT i Lufthansa).

Dodatkowo w segmencie połączeń regularnych uruchomionych zostało aż 10 innych nowych kierunków – do Podgoricy, Splitu, Dubrownika, Burgas, Barcelony – El Prat, Rzymu-Fiumicino, Palmy, Heraklionu oraz na Zakynthos uruchomionych przez PLL LOT w ramach projektu #LOTnawakacje oraz do Podgoricy i Pafos uruchomionych przez linie lotnicze Ryanair. Oznacza to, że przy 43 kierunkach regularnych, które znalazły się w siatce połączeń Portu Lotniczego Poznań-Ławica w roku 2020, udział nowych kierunków uruchomionych w okresie po wznowieniu ruchu lotniczego, wyniósł ponad 25%. Dla porównania, w roku 2019 uruchomionych było 8 nowych kierunków regularnych (udział nowych kierunków wyniósł 21%). W przypadku segmentu czarterowego rok zamknięty został liczbą 21 kierunków, w tym jednym nowym połączeniem na hiszpańską Minorkę.

Pomimo niestabilnej sytuacji pandemicznej, rok 2021 także powinien przynieść dalszą odbudowę siatki połączeń lotniczych oraz uruchomienie kolejnych nowych kierunków – już teraz przewoźnicy zapowiedzieli uruchomienie nowych tras do Wenecji-Treviso (Ryanair), Burgas (Wizz Air) oraz do Antalayi (Corendon Airlines).

W związku z drastycznym załamaniem ruchu lotniczego i krytycznym ograniczeniem popytu na podróże lotnicze, głównym celem Portu Lotniczego Poznań-Ławica, było w pierwszej kolejności możliwie jak najszybsze odbudowywanie siatki połączeń, obejmujące zarówno przywracanie zawieszonych wcześniej tras jak i uruchamianie nowych kierunków. Pomimo spadku ruchu lotniczego, który udało się odbudować na poziomie 27,64% roku 2019, siatka unikatowych połączeń lotniczych, w ujęciu całorocznym składała się z 58 kierunków, co stanowiło aż 74% liczby kierunków dostępnych w roku 2019. PLL LOT obok przywróconego połączenia do Warszawy, zdecydowały się na otwarcie sezonowej bazy operacyjnej i uruchomienie 10 wakacyjnych tras z Poznania (Podgorica, Palma, Split, Korfu, Dubrownik, Burgas, Barcelona El Prat, Heraklion, Rzym-Fiumicino, Zakynthos). W segmencie połączeń tradycyjnych loty wznowiły także linie lotnicze Lufthansa oferując rejsy do Frankfurtu. W przypadku segmentu tanich połączeń lotniczych linie lotnicze Wizz Air wznowiły operacje aż na 6 z dotychczas oferowanych 8 tras (odtworzenie siatki połączeń w 75%), a linie lotnicze Ryanair nie tylko utrzymały swoją bazę operacyjną na lotnisku w Poznaniu, ale wznowiły operacje na 14 dotychczas obsługiwanych trasach oraz uruchomiły 2 nowe trasy do Podgoricy i Pafos, co stanowiło odbudowę siatki połączeń na poziomie 80% liczby kierunków obsługiwanych w sezonie Lato 2019.

Obecny 2021 rok będzie dla Portu Lotniczego Poznań-Ławica rokiem pod znakiem odbudowy ruchu lotniczego pod warunkiem stabilizacji sytuacji dotyczących wszelkich obostrzeń wynikających z tytułu COVID-19. Celem wzmocnienia pozycji poznańskiego lotniska w ramach bezpiecznego latania, podjęto decyzję o uruchomieniu oferty skierowanej do pasażerów polegającej na możliwości zrealizowania testów SARS COV-19 bezpośrednio na lotnisku, zarówno dla odlatujących, jak i przylatujących do Wielkopolski.

Wobec sytuacji finansowej Portu Lotniczego w Poznaniu podpisanie umowy na Dużą Pożyczkę Płynnościową jest ogromną pomocą dla zabezpieczenia przyszłości przedsiębiorstwa, tak ważnego dla całej Wielkopolski z uwagi na jego strategiczny wpływ na rozwój biznesu i turystyki oraz bezpieczeństwa kraju. Stabilność sytuacji lotniska w długiej perspektywie czasu, z uwagi na okoliczności pandemii COVID-19, a dzięki środkom pozyskanym od Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, przyniesie wymierne korzyści dla miasta i regionu, wzmacniając jego gospodarkę i zapewniając wiele miejsc pracy. Pożyczka w kwocie 25 000 000,00 zł przeznaczona jest na cele obrotowe nakierowane na pokrycie koniecznych kosztów operacyjnych lotniska, niezbędnych dla przeciwdziałania skutkom wystąpienia pandemii COVID-19. Pożyczka udzielona została na okres 6 lat.