Nazwa sieci WIFI to Poznań Airport by JustWIFI.

Logowanie w dwóch opcjach:

  • Internet bez limitu – logowanie przez Facebook, Twitter, Google+, Email.
  • Połącz się jako gość na 30 minut – po upływie 30 minut konieczne jest powtórzenie ścieżki logowania.

Urządzenia mobilne na poznańskim lotnisku z szybkim WIFI!

Logowanie do sieci bez haseł i kodów!