Uprzejmie prosimy o zgłaszanie wszelkich dostrzeżonych zagrożeń na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica, przy pomocy poniższego formularza. Możesz w ten sposób, nawet anonimowo, przyczynić się do zapobiegnięcia niebezpieczeństwu i uchronić czyjeś zdrowie lub życie. W ramach wprowadzonego na lotnisku Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (Safety Management System – SMS), każde takie zgłoszenie będzie wnikliwie zbadane, z zachowaniem całkowitej poufności źródeł informacji.

    • Czas zagrożenia:*
    • Uwaga!

      Wiadomość zostanie rozpatrzona przez Zespół Zarządzania Bezpieczeństwem. Twoje dane personalne w razie potrzeby umożliwią nam łatwiejszy kontakt, nie jest jednak Twoim obowiązkiem ich podawanie.