Więcej informacji na stronach Gov.pl

Począwszy od 1 października 2021 r. wszyscy pasażerowie podróżujący z Polski do Wielkiej Brytanii będą musieli mieć przy sobie ważny paszport podczas przekraczania granicy.

Wyjątkiem są osoby posiadające status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej w Wielkiej Brytanii, które uzyskały swój status na podstawie dowodu osobistego – będą mogły wjeżdżać do Wielkiej Brytanii na dowodzie osobistym co najmniej do końca 2025 roku.