Najważniejsze zmiany:

  • Wprowadzamy dla Państwa CAŁKOWICIE BEZPŁATNĄ STREFĘ PARKOWANIA! Nowa strefa Kiss&Fly!
    Wjazd oraz wyjazd do nowej, bezpłatnej strefy Kiss&Fly od strony stacji benzynowej BP. Lokalizacja nowej strefy, to 2 minuty, na piechotę, od budynku Portu.
  • Dotychczasowa strefa Kiss&Fly przy budynku Portu staje się PŁATNĄ STREFĄ!
    Opłata za postój 5 PLN w czasie do 10 minut. Wjazd do płatnej strefy, to dotychczasowy główny wjazd na lotnisko.

WKRÓTCE!
Zmiany w układzie komunikacyjnym lotniska!

01
02

Bardzo prosimy o sprawdzanie lokalizacji obu stref przed wjazdem na lotnisko!