Strefa Non-Schengen

Istotne zmiany nastąpiły w przypadku osób przylatujących z państw Non-Schengen.
Podróżujący z krajów Non-Schengen są zwolnieni z kwarantanny, jeśli:

  • wykonają na terenie lotniska test diagnostyczny w kierunku koronawirusa (antygenowy lub PCR) do 3 godzin od momentu przekroczenia polskiej granicy. W tym przypadku obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez laboratorium wykonujące test do systemu teleinformatycznego.

lub

  • okażą funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (antygenowy lub PCR) w języku polskim lub angielskim wykonanego przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu.

lub

  • nie skończyli 5 roku życia.

Na lotnisku w Poznaniu istnieje możliwość wykonania testu pod kątem koronawirusa po kontroli paszportowej, są one czynne w godzinach przylotów wszystkich rejsów z Non-Schengen, także w nocy.

Punkty testowe zlokalizowane są w hali Przylotów oraz Odlotów.

UWAGA

Osoby, które nie wykonają testu po przylocie w wymaganym czasie lub nie okażą funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu, są zobowiązane odbyć obowiązkową kwarantannę, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy Polski.

Strefa Schengen

Podróżujący ze Strefy Schengen oraz Irlandii, Chorwacji, Cypru, Bułgarii i Turcji są zwolnieni z kwarantanny jeśli:

  • przedstawią negatywny wynik testu pod kątem koronawirusa wykonany w kraju wylotu nie wcześniej niż 48h licząc od momentu otrzymania wyniku;

lub

  • są w pełni zaszczepieni, co oznacza, że minęło minimum 14 dni od momentu całkowitego zakończenia procesu szczepienia, tj. przyjęcia obydwu dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi (w przypadku szczepionki dwudawkowej) lub jednej dawki (w przypadku szczepionki jednodawkowej) potwierdzonego zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia. Szczepionka musi być dopuszczona do użytku w Unii Europejskiej.

lub

  • są ozdrowieńcem, czyli w ciągu ostatnich 6 miesięcy byli poddani izolacji, izolacji w warunkach domowych lub hospitalizacji z powodu zakażenia koronawirusem.

zwolnienie z kwarantanny przysługuje dzieciom do 12. roku życia, które podróżują pod opieką osób w pełni zaszczepionych lub posiadających negatywny wynik testu na koronawirusa.