Pełna lista krajów, do których nie można aktualnie latać, dostępna jest w treści rozporządzenia.

W stosunku do dotychczasowego rozkładu lotów z poznańskiego lotniska rozporządzenie nie wprowadza istotnych zmian.

Pasażerowie z Polski mogą odbywać podróże lotnicze do krajów Unii Europejskiej, Strefy Schengen, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także na Ukrainę. Przed podróżą prosimy o zapoznanie się z obostrzeniami obowiązującymi w konkretnym państwie. Przydatne informacje znajdziecie m.in. na stronach:

Zakazu nie stosuje się m.in. do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:

  • wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie;
  • z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 października 2020 r., a traci moc z dniem 27 października 2020 r.