Sprawdź treść Rozporządzenia wraz z pełną listą państw objętych zakazem lotów:
bit.ly/Rozporządzenie_06112020

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 listopada 2020 r., a traci moc z dniem 24 listopada.

Przed podróżą zalecamy zapoznanie się z obostrzeniami dotyczącymi wjazdu na terytoria poszczególnych krajów: