Sprawdź treść Rozporządzenia wraz z pełną listą państw objętych zakazem lotów:
bit.ly/Rozporządzenie_z_20112020

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2020 r., a traci moc z dniem 8 grudnia 2020 r.

Wiele krajów wprowadziło obostrzenia dotyczące podróżowania. Informacje na temat wjazdu na terytoria poszczególnych państw dostępne są m.in. na stronach: