Pełna lista krajów, do których nie można aktualnie latać, dostępna jest w treści rozporządzenia.

Zakazu nie stosuje się m.in. do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:

  • wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie;
  • z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.


Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2020 r., a traci moc z dniem 13 października 2020 r.