Przed podróżą prosimy o zapoznanie się z obostrzeniami obowiązującymi w konkretnym państwie.

Pełna lista krajów, do których nie można aktualnie latać, dostępna jest w treści rozporządzenia.

Dodatkowe informacje zawarte są w Komunikacie MSZ dotyczącym rozporządzenia ws. zakazów w ruchu lotniczym.

Przydatne informacje znajdziecie m.in. na stronach:

Zakazu nie stosuje się m.in. do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:
- wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie;
-  z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 października 2020 r., a traci moc z dniem 10 listopada 2020 r.