Na poznańskim lotnisku bramki umiejscowione są na hali odlotów, w strefie ruchu Non-Schengen.

Z Bramek ABC korzystać mogą obywatele państw członkowskich UE oraz obywatele europejskiego obszaru gospodarczego i Szwajcarii, którzy:

  • ukończyli 18 rok życia,
  • mają od 120 do 220 cm wzrostu,
  • posiadają paszport lub dowód biometryczny (dowód biometryczny dotyczy tylko obywateli Rzeczpospolitej Polskiej).

Aby dokonać samodzielnej odprawy granicznej należy:

  1. Przygotować dokument (bez żadnego etui) i podejść do bramki. Jeśli w górnej części bramki widnieje zielona strzałka, oznacza to, że pasażer może przystąpić do kontroli.
  2. Przyłożyć paszport do czytnika stroną ze zdjęciem; w przypadku dowodu osobistego – rewersem. Po kilku sekundach na ekranie pojawi się strzałka, a drzwi bramki zostaną otwarte.
  3. Wejść do środka i stanąć w wyznaczonym miejscu, oznaczonym ilustracją niebieskich stóp. Jeśli pasażer nosi okulary lub nakrycie głowy – powinien je zdjąć. Ważne, by skierować wzrok centralnie na skaner.
  4. Poczekać do momentu zakończenia weryfikacji danych w systemach i bazach teleinformatycznych.
  5. Po otwarciu drzwi bramki, przejść i kontynuować podróż.

Zobacz film

Automatyczna kontrola graniczna w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica

Jeżeli nastąpi konieczność wykonania dodatkowych sprawdzeń w bazach danych obsługiwanych przez Straż Graniczną, drzwi wyjściowe zostaną otwarte przez funkcjonariusza sprawującego nadzór nad bramkami.

W uzasadnionych przypadkach, takich jak brak danych do porównania czy błędy techniczne, podróżny zostanie skierowany do ponownej kontroli przy użyciu jednej z pozostałych Bramek ABC lub do tradycyjnej kontroli granicznej odbywającej się na stanowiskach manualnych.

W sytuacjach zagrażających życiu i/lub zdrowiu należy rozbić szybkę zabezpieczającą, a następnie wcisnąć czerwony przycisk alarmowy znajdujący się po prawej stronie wewnątrz Bramki ABC.

Jeśli nie ma możliwości wciśnięcia przycisku alarmowego, każdą sytuację mogącą mieć wpływ na życie i/lub zdrowie należy zgłosić do funkcjonariusza Straży Granicznej.