Dlaczego Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. prowadzi ciągły monitoring hałasu na terenie Poznania oraz gminy Tarnowo Podgórne?

Obowiązek prowadzenia ciągłego monitoringu hałasu wynika z przepisów odrębnych, a konkretnie z:

  • Rozporządzenia Ministra Środowiska z 2011 r. (Dz.U.2011.140.824) w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem.
  • Prawa Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. (tekst ujednolicony) Nr 25, poz. 150, art. 175.2).

Monitoring hałasu prowadzony przez specjalistów z akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium badawczego AkustiX.