Wykaz elementów udostępnionej Infrastruktury Portu Lotniczego i rodzaje dostępów do Urządzeń i instalacji lotniska

I. Wykaz elementów Scentralizowanej infrastruktury

 • Stanowiska odpraw pasażerów i bagażu wraz z wyposażeniem (SC1)
 • Platforma CUTE (SC2)
 • Pomieszczenia sortowni bagażu wraz z systemem transportu bagażu wewnątrz terminali dla bagaży przylatujących i odlatujących (SC3)
 • Miejsca do parkowania dla sprzętu i pojazdów służących do świadczenia usług Obsługi naziemnej (SC3)
 • Płyta do odladzania samolotów wraz z instalacjami i urządzeniami odbioru ścieków (SC4)
 • System audio-wizualny (SC1)

II. Rodzaje dostępu do Urządzeń i instalacji lotniska

 • Dostęp do Urządzeń i instalacji lotniska dla obsługi w zakresie administracji naziemnej i nadzoru (SC3)
 • Dostęp do Urządzeń i instalacji lotniska dla obsługi pasażerów (SC5)
 • Dostęp do Urządzeń i instalacji lotniska dla obsługi towarów lub poczty (SC3)
 • Dostęp do Urządzeń i instalacji lotniska dla obsługi płytowej statków powietrznych (SC3)
 • Dostęp do Urządzeń i instalacji lotniska dla obsługi statków powietrznych (SC3)
 • Dostęp do Urządzeń i instalacji lotniska dla transportu naziemnego (SC3)

KONTAKT

Edyta Skrocka
E-mail: [email protected]

Arkadiusz Królikiewicz
E-mail: [email protected]