Obsługa techniczna i płytowa
tel.: +48 61 8492266
e-mail: dutyramp.poz@welcome-as.pl

Obsługa pasażerska
SITA POZOPXH
e-mail: pax.poz@welcome-as.pl

Biuro zagubionego bagażu
kom.: +48 697 015 801
e-mail: ll.poz@welcome-as.pl

WELCOME Airport Services Sp. z o.o.