Dobrą wiadomością dla naszych pasażerów jest skreślenie z powyższej listy Malty – podróżni znów będą mogli latać na trasie Poznań – Malta.

Pełna lista 30 krajów, do których nie można aktualnie latać, dostępna jest w treści rozporządzenia.

Jak wynika z treści rozporządzenia, zakaz nie dotyczy lotów międzynarodowych wyczarterowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie.

Zakaz nie dotyczy ponadto lotów z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 września 2020 r., a traci moc z dniem 29 września.