Informacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące profilaktyki koronawirusa SARS-CoV-2 znajdują się pod niżej podanymi adresami internetowymi:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/
https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Chinach, Korei Południowej i w Północnych Włoszech informujemy, że wszystkie służby Portu Lotniczego Poznań-Ławica współpracują na bieżąco z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu, służbami państwowymi, przewoźnikami lotniczymi, agentem handlingowym oraz pozostałymi lotniskami w Polsce.

Pasażerowie przylatujący do Poznania z Północnych Włoch, czyli regionu, gdzie odnotowano zachorowania na koronawirusa SARS-CoV-2, zgodnie z wytycznymi GIS poddawani są kontroli temperatury ciała oraz wypełniają na pokładzie samolotu karty lokalizacyjne, które otrzymują wraz z ulotkami informacyjnymi GIS o postępowaniu wobec zagrożenia zarażeniem. Obecnie procedura dotyczy rejsów z Mediolanu-Bergamo. Temperatura mierzona jest przez ratowników medycznych Lotniskowej Służby Ratowniczo Gaśniczej (LSRG), za pomocą bezdotykowych pirometrów, na pokładzie samolotu bądź po opuszczaniu przez podróżnych pokładu. Kontrole prowadzone będą do odwołania.

Przypominamy, że z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. W przypadku zaobserwowania u siebie możliwych objawów, jak wysoka temperatura ciała, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, bezzwłocznie prosimy o powiadomienie stacji sanitarno-epidemiologicznej lub zgłoszenie się na oddział zakaźny szpitala. Zwracamy także uwagę na niezbędne przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym częste mycie rąk woda z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).