Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z aktualnym cennikiem.

Opłaty lotniskowe dokonywane są na rzecz Portu Lotniczego Poznań-Ławica przez użytkownika statku powietrznego, korzystającego z usług świadczonych przez Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o.

Nowy cennik usług lotniskowych ulega zmianie z dniem 15 grudnia 2022. Cennik został zaakceptowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Cennik usług lotniskowych zawiera opłaty za usługi standardowe, jak opłaty za lądowanie statku powietrznego, opłaty dodatkowe, opis zniżek, odstępstwa od opłat, a także warunki, na których Port Lotniczy może odmówić świadczenia usług.