BSR HyAirport Logo

Wraz z 24 organizacjami stowarzyszonymi, partnerzy Projektu będą współuczestniczyć w kreowaniu przyszłości sektora lotniczego poprzez zastosowanie paliwa wodorowego. W ciągu najbliższych trzech lat w ramach Projektu mają zostać opracowane procedury wykonywania operacji przez statki powietrzne napędzane wodorem, a pierwsze loty pilotażowe w Regionie Morza Bałtyckiego planowane są przed końcem tej dekady.

Projekt „BSR HyAirport” otrzymał wsparcie unijne w wysokości około 3,8 miliona EUR w ramach Programu INTERREG dla Regionu Morza Bałtyckiego. Celem Projektu jest wdrożenie rozwiązań wodorowych w sektorze lotniczym. Zielony wodór w postaci lotnej posiada znaczny potencjał jako paliwo lotnicze napędzające statki powietrzne operujące na krótkich dystansach, takich właśnie, jakie łączą miasta w Regionie Morza Bałtyckiego. W ciągu najbliższej dekady spodziewane jest ustanowienie w tym regionie regularnych krótkodystansowych połączeń lotniczych realizowanych na pokładach samolotów wodorowych o pojemności ok. 80 miejsc.

Zadaniem partnerów Projektu jest przygotowanie, przetestowanie i ocenienie praktycznych rozwiązań mających na celu wprowadzenie technologii wodorowej do użytku przez lotniska i linie lotnicze. Równocześnie będą oni przygotowywać się na wyzwania związane z produkcją, magazynowaniem i dystrybucją wodoru. Jednym z celów Projektu jest doprowadzenie do zainaugurowania lotów pilotażowych między miastami partnerskimi jeszcze w trakcie trwania Projektu. Będzie to wymagało od lotnisk partnerskich spełnienia specjalistycznych wymogów dotyczących obsługi naziemnej statków powietrznych napędzanych wodorem.

Ponadto w ramach Projektu przewiduje się prace nad unormowaniem sytuacji prawnej dotyczącej zastosowania wodoru w lotnictwie oraz nad usprawnieniem łańcucha dostaw tego paliwa włącznie z jego produkcją, transportem, magazynowaniem i tankowaniem statków powietrznych. Analizą zostaną objęte także inne obszary zastosowania paliwa wodorowego na lotniskach, takie jak zasilanie pojazdów obsługi naziemnej.

01
04

„Uczestnictwo w Projekcie BSR HyAirport jest dla nas cennym krokiem w kierunku wejścia poznańskiego lotniska na ścieżkę zeroemisyjną” – zauważa Marcin Drzycimski, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica„Powszechne zastosowanie wodoru w lotnictwie jest jeszcze otoczone wieloma znakami zapytania. Cieszymy się, że wspólnie z innymi partnerami Projektu BSR HyAirport będziemy mogli poszukiwać na nie rzetelnych odpowiedzi.”

Port Lotniczy Poznań-Ławica aktywnie uczestniczy w inicjatywach Wielkopolskiej Doliny Wodorowej przymierzając się do realizacji na terenie lotniska systemu do produkcji, magazynowania i wykorzystania zielonego wodoru. W ramach tworzonego właśnie Studium Wykonalności opracowywane są warianty produkcji wodoru w oparciu o farmę fotowoltaiczną i elektrolizer, jego magazynowania przy użyciu magazynu energii i dystrybucji za pomocą ogólnodostępnej stacji tankowania wodoru.