Najważniejsze zasady obowiązujące pasażerów:

 • Wejście na teren lotniska jest możliwe tylko przez terminal Odlotów.
 • Wyjście z hali Przylotów jest przeznaczone wyłącznie dla pasażerów przylatujących. Nie ma możliwości wejścia przez nie na teren Portu.
 • Nie ma możliwości przechodzenia między terminalami Odlotów i Przylotów. Osoby opuszczające terminal, przy ponownym wejściu zostaną poddane procedurze bezpieczeństwa.
 • Na teren terminalu mogą wejść tylko pasażerowie, opiekunowie pasażerów niepełnoletnich oraz niepełnosprawnych, załogi statków powietrznych i pracownicy portu lotniczego.
 • Wszystkie osoby wchodzące podlegają obowiązkowemu pomiarowi temperatury.
 • Osoby z temperaturą ≥ 38°C nie zostaną wpuszczone na teren terminalu.
 • Pasażerowie z objawami sugerującymi możliwość zakażenia COVID-19 (gorączka ≥ 38°C, uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu lub inne objawy grypopodobne) nie zostaną dopuszczone do kontynuowania podroży.
 • Wszystkie osoby (z wyjątkiem dzieci do lat 4) mają obowiązek noszenia masek ochronnych zakrywających usta i nos.
 • Wszyscy pasażerowie zobowiązani są do zachowania odstępu 1,5 m: podczas odprawy, kontroli paszportowej, kontroli bezpieczeństwa, oraz przed wejściem, w czasie wejścia i zejścia z pokładu, a także odbioru bagażu.
 • W celu zachowania bezpiecznej odległości część siedzisk na terenie terminalu została wyłączona z użytkowania.
 • Tymczasowo zostały zamknięte miejsca wspólnego użytkowania – palarnie i miejsca zabaw.
 • Wszystkie osoby zobowiązane są da zachowania zasad higieny: odkażania rąk, zasłaniania ust i nosa (chusteczką, ubraniem lub zgięciem łokcia) podczas kaszlu lub kichania.

Wyznaczyliśmy ścieżkę pasażerską na terenie:

 • wejścia do hali Odlotów,
 • wyjścia z hali Przylotów,
 • podejścia do odprawy biletowo-bagażowej w hali Check-In,
 • podejścia do strefy kontroli bezpieczeństwa,
 • podejścia do dedykowanego Gate’u,
 • podejścia do odbioru bagażu w hali Przylotów,
 • przy Punkcie Informacji Lotniskowej.

Wszyscy pracownicy lotniska dokładają wszelkich starań, by pasażerowie mogli podróżować komfortowo i bezpiecznie. Prosimy o respektowanie obowiązujących zasad i dziękujemy za wyrozumiałość.