Pełna lista 44 krajów, do których nie można aktualnie latać, dostępna jest w treści rozporządzenia.

Jak wynika z treści rozporządzenia, zakaz nie dotyczy lotów międzynarodowych wyczarterowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 września 2020 r., a traci moc z dniem 15 września.