Prezentowana lista przedmiotów objętych zakazem przewozu w bagażu podręcznym ma jedynie charakter poglądowy i uwzględnia tylko najczęściej spotykane przedmioty objęte restrykcjami. Pamiętaj, że operator kontroli bezpieczeństwa ma prawo zażądać usunięcia z bagażu każdego przedmiotu wzbudzającego jego wątpliwość w zakresie spełnienia wymogów bezpieczeństwa.

Warto też zapoznać się z informacjami umieszczonymi na stronach Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

 • Bagaż podręczny (kabinowy)

  • Urządzenia nadające się lub wyglądające na nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia ciała przez wystrzelenie pocisku:

   • broń palna wszystkich rodzajów, taka jak pistolety, rewolwery, karabiny, strzelby
   • zabawki w kształcie broni, repliki i imitacje broni palnej, które można pomylić z prawdziwą bronią
   • części składowe broni palnej, z wyjątkiem celowników teleskopowych
   • broń pneumatyczna i na CO2, taka jak pistolety, broń śrutowa, karabiny i broń kulkowa,
   • pistolety sygnałowe i pistolety startowe
   • łuki, kusze i strzały
   • urządzenia do miotania harpunów i włóczni
   • proce i katapulty
  • Urządzenia przeznaczone specjalnie do ogłuszania lub unieruchamiania, w tym:

   • urządzenia do porażania, takie jak paralizatory, tasery i pałki paraliżujące
   • urządzenia do ogłuszania i uboju zwierząt
   • neutralizujące i obezwładniające substancje chemiczne, gazy i aerozole, takie jak gazy obronne, gazy pieprzowe, rozpylacze kwasu, gazy łzawiące i aerozole odstraszające zwierzęta
  • Przedmioty z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia ciała, w tym:

   • przedmioty przeznaczone do rąbania, takie jak siekiery, topory i tasaki
   • czekany i szpikulce do lodu
   • ostrza do maszynek do golenia
   • noże do cięcia kartonów
   • noże o długości ostrza powyżej 6 cm
   • nożyczki o długości ostrzy powyżej 6 cm mierzonych od punktu połączenia obrotowego
   • wyposażenie wykorzystywane do sztuk walki z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią
   • miecze, szpady i szable
  • Narzędzia nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia ciała lub zagrożenia dla bezpieczeństwa statku powietrznego, w tym:

   • łomy stalowe
   • wiertarki i wiertła, w tym bezprzewodowe przenośne wiertarki elektryczne
   • narzędzia z ostrzem lub trzonkiem o długości powyżej 6 cm nadające się do użycia jako broń, takie jak śrubokręty i dłuta
   • piły, w tym bezprzewodowe przenośne piły elektryczne
   • lampy lutownicze
   • pistolety do wstrzeliwania kołków i gwoździ
  • Przedmioty nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia w razie ich wykorzystania do uderzenia, w tym:

   • kije do gry w baseball i softball
   • pałki, takie jak pałki gumowe, pałki metalowe pokryte skórą i pałki policyjne
   • wyposażenie wykorzystywane do sztuk walki
  • Materiały i urządzenia wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające nadające się lub wyglądające na nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia ciała lub stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa statku powietrznego, w tym:

   • amunicja,
   • spłonki
   • zapalniki i lonty,
   • repliki bądź imitacje urządzeń wybuchowych,
   • miny, granaty i inne wojskowe urządzenia wybuchowe,
   • fajerwerki i inne materiały pirotechniczne,
   • granaty dymne i naboje dymne,
   • dynamit, proch strzelniczy i plastyczne materiały wybuchowe.
  • W bagażu kabinowym zabronione jest przewożenie przedmiotów, o których mowa w dodatku 4-C Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego.

 • Bagaż rejestrowany (główny)

  • Wszelkiego rodzaju materiały wybuchowe lub wysoce łatwopalne substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia pasażerów i załogi albo bezpieczeństwa statku powietrznego lub mienia, takie jak:

   • materiały i urządzenia wybuchowe, a zwłaszcza detonatory, zapalniki, granaty, miny, bomby i rakiety
   • granatniki i inne przedmioty lub urządzenia służące do miotania materiałów, substancji lub urządzeń wybuchowych
   • wszystkie rodzaje substancji detonujących i wybuchowych
   • walizki i torby wyposażone w elementy samodestrukcyjne, dymotwórcze i dymozasłonotwórcze
   • materiały sproszkowane do amatorskiej produkcji urządzeń pirotechnicznych, takie jak np. saletra amonowa, siarka, węgiel drzewny
   • granaty ćwiczebne i markujące
    atrapy urządzeń wybuchowych
    wszelkie rodzaje substancji i materiałów łatwopalnych włączenie z magnezem oraz benzyną i metanolem
   • składniki systemów paliwowych – zawierające paliwo
   • alkohol powyżej 70 % (również zabroniony w zbiornikach paliw benzynowych maszyn samojezdnych)
   • gazy: propan, butan
   • wszelkiego rodzaju pojemniki zawierające paliwo do zapalniczek
   • fajerwerki, sztuczne ognie i rakiety sygnalizacyjne
  • Wszelkiego rodzaju substancje chemiczne lub toksyczne, które stanowią zagrożenie dla zdrowia pasażerów i załogi albo bezpieczeństwa statku powietrznego lub mienia, takie jak:

   • trucizny i substancje toksyczne oraz substancje wywołujące choroby zakaźne, włącznie z trutką na myszy i szczury, zakażona krew
   • materiały radioaktywne, włącznie z leczniczymi i przemysłowymi izotopami
    miotacze gazu, żelu, płynu obezwładniającego
   • pistolety i rewolwery z gazem obezwładniającym, np. łzawiącym
    granaty ręczne z gazem obezwładniającym, np. łzawiącym
   • wszelkie przedmioty zawierające substancje drażniące, paraliżujące, oszałamiające lub inne służące do atakowania ludzi
   • żrące chemikalia
   • materiały korozyjne, włącznie z rtęcią i akumulatorami
   • pojemniki z sodą
   • farby i rozpuszczalniki
   • utleniacze i nadtlenki organiczne, włącznie z wybielaczem i zestawami środków chemicznych do napraw blacharskich i karoserii samochodów
   • butle z gazem sprężonym (butan, propan) jak również turystyczne butle gazowe (można transportować jedynie, gdy są opróżnione z wszelkich pozostałości gazu)
   • butle tlenowe/podwodne palniki tlenowe (możliwe jest transportowanie pustych butli tlenowych lub rozłączonych podwodnych palników tlenowych)
  • W bagażu rejestrowanym zabronione jest przewożenie przedmiotów, o których mowa w dodatku 5-B Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015  r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego.