W każdym przypadku wydłużonego postoju, przed dokonaniem płatności w kasie automatycznej i przed opuszczeniem parkingu prosimy o kontakt z obsługą za pośrednictwem:
interkomu lub nr tel. +48 696 041 162.

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego wstrzymane zostały wszystkie loty międzynarodowe oraz część lotów wewnątrzkrajowych.

Wobec zaistniałej sytuacji Port Lotniczy Poznań-Ławica informuje, iż wydłużony czas postoju pojazdów na parkingach spowodowany problemami z powrotem do kraju lub kwarantanną będzie podlegał obniżonym opłatom za postój zgodnie z poniższymi zasadami:

1. Klienci, którzy dokonali rezerwacji miejsc parkingowych online i rozpoczęli parkowanie przed 13 marca 2020:

będą zobowiązani do opłacenia w kasach parkingowych niżej określonej kwoty za każdy dzień pozostawania pojazdu na parkingu poza okresem objętym rezerwacją:

  • Parking P1, P2, P4 – 5 PLN za dzień
  • Parking P3 – 7 PLN za dzień
  • Parking P5/P6 – 2 PLN za dzień

2. Klienci, którzy dokonali rezerwacji miejsc parkingowych online na okres po 13 marca 2020, lecz nie rozpoczęli parkowania:

mogą ubiegać się o zmianę terminu rezerwacji. W tym celu prosimy o przesłanie informacji dotyczącej chęci zmiany terminu rezerwacji wraz z dopiskiem „zmiana z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego”, na adres [email protected].

 

3. Klienci, którzy pozostawili samochody na parkingach Portu Lotniczego bez dokonywania rezerwacji on-line i jeszcze ich nie odebrali:

będą zobowiązani do opłacenia niżej określonej kwoty za każdy dzień pozostawania pojazdu na parkingu poza pierwotnie planowanym okresem postoju.

  • Parking P1, P2, P4 – 5 PLN za dzień
  • Parking P3 – 7 PLN za dzień
  • Parking P5/P6 – 2 PLN za dzień

Pasażerowie ci proszeni są o przesyłanie na adres [email protected] informacji o planowanym terminie odbioru pojazdu wraz z dokumentem potwierdzającym odwołanie planowanego lotu powrotnego, dokumentem potwierdzającym objęcie kwarantanną, itp. Na podstawie tych dokumentów obliczany będzie czas, za jaki pobierane będą zrabatowane opłaty. Należność za postój Klient regulował będzie w Biurze Obsługi Parkingu na Parkingu P2 przed wyjazdem z zajmowanego parkingu.