Placówka Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy czeka na kandydatów chętnych do służby. Aby wstąpić w nasze szeregi, wystarczy mieć polskie obywatelstwo, minimum średnie wykształcenie i nie być karanym sądownie. Wiek kandydata nie gra już roli a brak doświadczenia zawodowego nie jest przeszkodą. W naszej wyższej szkole oraz ośrodkach szkolenia kandydat na funkcjonariusza zostanie kompleksowo przeszkolony do pełnienia dalszej służby.

Egzaminy i „wykrywacz kłamstw” nie taki straszny

Postępowanie kwalifikacyjne, które przechodzi kandydat podzielone jest na dwa etapy. Podczas pierwszego etapu komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność dokumentów złożonych przez kandydata i przeprowadza z nim wstępną rozmowę. Następnie kandydat przechodzi badanie psychologicznie oraz psychofizjologiczne czyli tzw. „wykrywacz kłamstw”. Podczas drugiego etapu odbywającego się w siedzibie Nadodrzańskiego Oddziału SG w Krośnie Odrzańskim, kandydaci rozwiązują testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego, przechodzą egzamin ze sprawności fizycznej i kolejną rozmowę kwalifikacyjną. Po ich pozytywnym zaliczeniu adepci przechodzą badania lekarskie, a na ich podstawie komisja lekarska ustala ich zdolność do służby.

Szkolenia i przyzwoite zarobki z bonusami

Po zakończonym procesie rekrutacyjnym, kandydatów czeka szkolenie w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej lub w Wyższej Szkole Straży Granicznej. Tam zapewniamy darmowe wyżywienie, umundurowanie i zakwaterowanie. Po ukończonym kursie i zdanym egzaminie zarobki nowego funkcjonariusza mogą wynosić w granicach 5 tys. złotych na rękę! 

Funkcjonariusz SG może liczyć również na dodatek na remont mieszkania lub brak mieszkania, pomoc finansową na kupno domu czy mieszkania, oraz zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby. Każdemu funkcjonariuszowi SG przysługuje ponadto równoważnik za umundurowanie tzw. mundurówka, 13-ta pensja oraz dofinansowanie do wypoczynku.

Różnorodność specjalizacji w poznańskim porcie

Służba w Straży Granicznej to stabilność, prestiż i satysfakcja. To także możliwość ciągłego doskonalenia zawodowego w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej oraz w Wyższej Szkole Straży Granicznej. Formacja oferuje szerokie perspektywy rozwoju zawodowego, jak również możliwość wyboru odpowiednich dla siebie specjalizacji w służbie np.: kontrola ruchu granicznego na lotnisku, wykrywanie przestępstw i zatrzymywanie podejrzanych, działania kontrolne i weryfikacyjne, działania specjalne realizowane w porcie lotniczym, działania minersko – pirotechniczne, służba przewodników psów służbowych czy specjalistów od rozpoznawania fałszerstw dokumentów. Funkcjonariusze Straży Granicznej przy ścisłej współpracy z pracownikami poznańskiego portu lotniczego zapewniają bezpieczeństwo wszystkim podróżnym korzystającym z lotniska.

Wypełniasz kwestionariusz i już!

Wszyscy chętni mogą składać dokumenty w:

Placówce Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy im. Powstańców Wielkopolskich
ul. Bukowska 285
60-189 Poznań

tel. 61 861 13 58 lub 61 861 13 96.

Ponadto przydatne informacje na temat szczegółowych wymagań i etapów rekrutacji znajdują się pod linkiem:
https://nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/komenda/nabor-do-sluzby