Unijny Certyfikat COVID jest wzajemnie uznawanym w UE dokumentem zawierającym kod QR i unikatowy identyfikator, ułatwiające weryfikację podróżnego pod względem ryzyka epidemicznego.

Unijne certyfikaty COVID stanowią możliwość, z której można skorzystać, ale nie jest to obowiązkowe. Nie uprawnia też do odbycia podróży. Każde państwo członkowskie może honorować certyfikat na innych zasadach i informacje te, należy nadal sprawdzać przed każdą podróżą. Może to dotyczyć m.in. ilości otrzymanych dawek szczepionki, okresu ważności wykonanych testów, obowiązku testowania dzieci w zależności od wieku.

Pomocna w tym zakresie jesat aplikacja RE-open EU, która pozwala na sprawdzenie aktualnie obowiązujących reguł w poszczególnych państwach członkowskich.

UCC jest potwierdzeniem tego, że dana osoba:

  • została zaszczepiona przeciwko COVID-19 lub
  • posiada negatywny wynik testu COVID-19 lub
  • przebyła chorobę COVID-19

W zależności od tytułu uzyskania certyfikatu, jego ważność będzie różna.

Certyfikat można pobrać bezpłatnie:

  • osobiście ze strony Internetowego Konta Pacjenta w postaci PDF nadającej się do prezentacji
    na urządzeniach mobilnych i do wydruku (logowanie poprzez stronę pacjent.gov.pl) lub
  • osobiście poprzez aplikacje mojeIKP i mObywatel lub
  • za pośrednictwem punktów szczepień
  • za pośrednictwem każdego pracownika medycznego, który ma dostęp do aplikacji gabinet.gov.pl

– Certyfikaty są wydawane po każdej dawce szczepionki z oznaczeniem cyklu (1/2, 2/2, 1/1),
– W Polsce certyfikat ważny będzie od 14 do 365 dnia po podaniu ostatniej dawki szczepionki,
– Certyfikaty mogą być wydawane również rodzicom w imieniu ich dzieci,
– Certyfikaty zawierają kod QR, mogą mieć formę cyfrową lub papierową, są nieodpłatne, wydawane w języku narodowym i w języku angielskim,
– UCC będzie honorowany na terenie Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinu, choć nie wszędzie system zacznie działać od 1 lipca br., ze względu na obowiązujący, sześciotygodniowy okres przejściowy,
– W czasie kontroli przez odpowiednie służby, specjalną aplikacją Unijny Certyfikat COVID będzie skanowany – kod QR. Podczas procesu weryfikacji sprawdzany będzie status posiadacza certyfikatu, jego tożsamość oraz autentyczność i ważność zaświadczenia.