Przylatujący z krajów Strefy Schengen oraz Irlandii, Chorwacji, Cypru i Bułgarii.

Informacje dotyczące pasażerów przylatujących do Poznania m.in. z:
Irlandii, Chorwacji, Bułgarii, Cypru, Rumunii, Grecji, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Malty, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Szwecji, Węgier, Włoch.

Przylatujący podlegają kontroli sanitarnej, prowadzonej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Podczas kontroli sanitarnej, pasażerowie mogą przedstawić dokument zwalniający z kwarantanny:

  • zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu przeciwko COVID-19 (minimum 14 dni po ostatnim szczepieniu) szczepionką dopuszczoną do obrotu w obrębie UE lub,
  • zaświadczenie o przechorowaniu COVID-19 w terminie nie dalszym niż 6 miesięcy lub,
  • dokument potwierdzający inny powód zwolnienia z kwarantanny, zgodny z obowiązującymi regulacjami lub,
  • negatywny wynik testu w kierunku COVID-19, wykonany za granicą, przed przylotem do Poznania. Rodzaj akceptowanych testów: RT-PCR lub test antygenowy. Test nie może być starszy niż 48 godzin od uzyskania wyniku testu, do momentu kontroli sanitarnej w Polsce. Negatywny wynik testu musi być w języku polskim lub angielskim.

WARTO WIEDZIEĆ!

Okazanie jednego z w/w dokumentów, skutkuje tym, że pasażer nie jest kierowany na obligatoryjną kwarantannę!

Pozostali pasażerowie są kierowani na obowiązkową w Polsce, 10-dniową kwarantannę i podczas kontroli sanitarnej prowadzonej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, zobowiązani są do wypełnienia karty lokalizacyjnej do kwarantanny. Podczas wypełniania karty lokalizacyjnej, pasażer powinien wpisać dane identyfikacyjne dokumentu tożsamości, którym posłuży się również przy ewentualnej rejestracji na test.

Czas kwarantanny może ulec skróceniu, w przypadku gdy pasażer wykona test w Polsce po kontroli sanitarnej, na lotnisku lub w innym miejscu. Ważne, aby czas pomiędzy lądowaniem w Polsce, a otrzymaniem negatywnego wyniku testu, nie przekroczył 48 godzin. Do czasu informacji od Sanepid o zakończeniu kwarantanny, pasażer będzie przebywał na kwarantannie.

Karta lokalizacyjna może zostać pobrana i uzupełniona przed podróżą. Jest to inny dokument niż ten wypełniany na pokładzie samolotu.

Zwolnienie z testu i kwarantanny

Informacja odnośnie dzieci do lat 12:

  • Dzieci do lat 12, których rodzice okażą zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu przeciwko COVID-19 (minimum 14 dni po ostatnim szczepieniu) szczepionką dopuszczoną do obrotu w obrębie UE, nie musza wykonywać testu w kierunku COVID-19 i nie są kierowane na kwarantannę
  • Dzieci do lat 12, których rodzice wykonali test w kierunku COVID-19 w kraju, z którego przylecieli do Polski i uzyskali wynik negatywny, nie muszą wykonywać testu w kierunku COVID-19 i nie są kierowane na kwarantannę.

Przylatujący z krajów Strefy Schengen oraz Irlandii, Chorwacji, Cypru i Bułgarii.

Przylatujący z krajów Strefy Non Schengen poza Irlandią, Chorwacją, Cyprem i Bułgarią.

Informacje dotyczące pasażerów przylatujących do Poznania m.in. z:
Albanii, Czarnogóry, Egiptu, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii.

Przylatujący podlegają kontroli sanitarnej, prowadzonej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Podczas kontroli sanitarnej, pasażerowie mogą przedstawić dokument zwalniający z kwarantanny:

  • zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu przeciwko COVID-19 (minimum 14 dni po ostatnim szczepieniu) szczepionką dopuszczoną do obrotu w obrębie UE lub,
  • zaświadczenie o przechorowaniu COVID-19 w terminie nie dalszym niż 6 miesięcy lub,
  • dokument potwierdzający inny powód zwolnienia z kwarantanny zgodny z obowiązującymi regulacjami.

WARTO WIEDZIEĆ!

Okazanie jednego z w/w. dokumentów, skutkuje tym, że pasażer nie jest kierowany na kwarantannę.

UWAGA! Nie powinno się wykonywać testów za granicą, ponieważ nie zwalniają one z kwarantanny w Polsce!

Pozostali pasażerowie są kierowani na obowiązkową w Polsce, 10-dniową kwarantannę i podczas kontroli sanitarnej prowadzonej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej zobowiązani są do wypełnienia karty lokalizacyjnej do kwarantanny. Karta może być wcześniej pobrana i uzupełniona. Jest to inny dokument niż ten wypełniany na pokładzie samolotu.

Podczas wypełniania karty lokalizacyjnej, pasażer powinien wpisać dane identyfikacyjne dokumentu tożsamości, którym posłuży się również przy ewentualnej rejestracji na test.

Czas kwarantanny może ulec skróceniu, w przypadku gdy pasażer wykona test w Polsce po kontroli granicznej, na lotnisku lub w innym miejscu. Jeśli wynik testu w kierunku SARS-Cov-2 jest negatywny, a test został wykonany po przekroczeniu granicy Polski w okresie nie wcześniejszym niż 7 dni, licząc od momentu jej przekroczenia. Do czasu ściągnięcia kwarantanny przez Sanepid, pasażer będzie przebywał na kwarantannie.

Osoby podróżujące z Indii, RPA i Brazylii nie mają możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48h po powrocie do Polski. Taka możliwość dopuszczona jest dopiero po 7 dniach. Ponadto, podczas kontroli granicznej, pasażer musi okazać dokument tożsamości, którym jest paszport.

Zwolnienie z testu i kwarantanny

Informacja odnośnie dzieci do lat 12:
Dzieci do lat 12, których rodzice okażą zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu przeciwko COVID-19 (minimum 14 dni po ostatnim szczepieniu) szczepionką dopuszczoną do obrotu w obrębie UE, nie muszą wykonywać testu w kierunku COVID-19 i nie są kierowane na kwarantannę.

Przylatujący z krajów Strefy Non Schengen poza Irlandią, Chorwacją, Cyprem i Bułgarią.