Centrum Badań DNA

Dokładna lokalizacja:
Hala Odlotów (wschodnie wejście)

Dostępne testy:

  • RT-PCR wynik do 24 h po pobraniu
  • Test Antygenowy wynik do 30 min po pobraniu
  • RT-LAMP wynik do 24 h po pobraniu