1. Od 26 lipca 2008 roku każdemu pasażerowi z ograniczoną możliwością poruszania się, określanemu dalej jako PRM (z ang. Passengers with Reduced Mobility) przysługuje pomoc zgodna z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu 1107/2006 WE z dnia 5 lipca 2006 roku.
 2. Poniższe Normy Jakości dotyczące obowiązku pomocy pasażerom z ograniczoną możliwością poruszania się zostały skonsultowane i uzgodnione z liniami lotniczymi, a także agentem świadczącym przedmiotową pomoc.
 3. Pomoc świadczona będzie w odniesieniu do następujących grup pasażerów:
  • Grupa PRM

   Charakterystyka
   Typ pomocy / Asysta
  • WCHR:
   wymagany wózek inwalidzki podczas poruszania się z / do wyjścia / wejścia z terminalu do samolotu
   Pasażer może mieć trudności z przemieszczaniem się na długich dystansach
   Pasażerowi towarzyszyć będzie jednoosobowa asysta. Pasażer w drodze do / z wyjścia korzysta z wózka inwalidzkiego
  • WCHS:
   wymagany wózek inwalidzki podczas korzystania ze schodów pasażerskich
   Pasażer może mieć trudności z przemieszczaniem się na długich dystansach/ może wymagać asysty podczas korzystania ze schodów pasażerskich.
   Pasażerowi towarzyszyć będzie asysta przynajmniej jednej osoby Pasażer może wymagać specjalnej pomocy (włączając użycie specjalistycznego sprzętu), a także wózka inwalidzkiego w drodze do / z wyjścia z terminalu do samolot
  • WCHC:
   wymagany wózek inwalidzki do momentu zajęcia miejsca w samolocie
   Pasażer niechodzący, poruszający się za pomocą wózka, lub innego sprzętu umożliwiającego, bądź ułatwiającego przemieszczanie się.
   Pasażerowi towarzyszyć będzie asysta jednego lub dwóch agentów PRM. Pasażer może wymagać asysty także przy użyciu specjalistycznego sprzętu takiego jak schodołaz czy wózek kabinowy.
  • DEAF/BLIND:
   Niesłyszący / Niewidomi wymagający pomocy
   Pasażer niewidomy / Pasażer niewidomy i niesłyszący / Pasażer niesłyszący
   Pasażerowi towarzyszyć będzie jednoosobowa asysta
  • DPNA:
   Pasażerowie niepełnosprawni umysłowo
   Pasażer niepełnosprawny intelektualnie, lub z zaburzeniem rozwojowym, wymagający asysty.
   Jeżeli pasażer podróżuje samodzielnie, agent PRM towarzyszy przez cały okres pobytu na lotnisku - do zajęcia miejsca w samolocie.

Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. gwarantuje wyżej wymienioną pomoc wyłącznie dla pasażerów, którzy wymagają asysty ze względu na ograniczoną możliwość poruszania się.

 • Za wyposażenie do obsług Pasażerów, w tym wózki inwalidzkie, odpowiada agent PRM, dlatego osoby postronne nie powinny same korzystać z wózków bez obecności agentów PRM.
 • Pasażer kwalifikujący się do grupy PRM może używać własnego wózka inwalidzkiego jednak w czasie podróży wózek inwalidzki traktowany będzie jako bagaż w zakresie odpowiedzialności świadczonej przez linię lotniczą.
 • W przypadku używania przez pasażera kwalifikującego się do grupy PRM inwalidzkiego wózka elektrycznego, agent świadczący przedmiotową pomoc, w konsultacji z pasażerem podejmie konieczne działania w celu rozłączenia / przyłączenia baterii / akumulatorów umożliwiając tym samym dalszy przewóz elektrycznego wózka inwalidzkiego przez linię lotniczą.
 • Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. w ramach obsługi pasażerów kwalifikujących się do grupy PRM, nie mogą odmówić pomocy osobom niepełnosprawnym oraz dołożą wszelkich starań, aby spełnić wszystkie normy jakości zawarte w tym dokumencie do momentu kiedy nie przekraczają one możliwości Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. oraz linii lotniczej, a także gdy żądanie pomocy w ramach usług świadczonych dla pasażerów kwalifikujących się do grupy PRM okaże się próbą nadużycia obowiązujących procedur i rozporządzeń.
 • Zabezpieczenie asysty pasażerom, zarówno odlatującym jak i przylatującym, kwalifikującym się do grupy PRM, Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. zapewnia od / do wyznaczonych punktów wewnątrz oraz na zewnątrz budynku terminala pasażerskiego, gdzie osoby o ograniczonej mobilności mogą w łatwy sposób zgłosić swoje przybycie i poprosić o asystę. Na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica wyznaczono następujące punkty zgłoszeń dla pasażerów kwalifikujących się do grupy PRM.

Punkty zgłoszeń

 • Pomoc zostanie zapewniona od / do punktów zgłoszeń zlokalizowanych przed wejściem głównym do terminala pasażerskiego oraz przy punkcie Informacji w holu głównym terminala. Dodatkowe oznakowanie kierujące do punktów zgłoszeń zlokalizowane będzie przy wejściu Wschodnim oraz Zachodnim, a także przy wjeździe na parking oraz recepcji parkingowej. W przypadku przybycia na lotnisko pasażera kwalifikującego się do grupy PRM własnym środkiem transportu zgłoszenie zostanie przyjęte w recepcji Parkingu.
 • Minimalne standardy świadczonych usług, odnoszące się do pomocy pasażerom kwalifikującym się do grupy PRM korzystającym z Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. są oparte na „Kodeksie Dobrego Postępowania przy Obsłudze Naziemnej Osób z Ograniczoną Możliwością Poruszania się”:

Pasażerowie odlatujący, którzy dokonali rezerwacji z wyprzedzeniem i zgłosili fakt swojego przybycia do portu lotniczego

Czas oczekiwania na pomoc przy punkcie zgłoszeń dla odlatujących pasażerów PRM

  • Punkt zgłoszeń
   Średni czas oczekiwania
   [%] pasażerów PRM z wcześniejszą rezerwacją
  • Wejście główne do terminala (Recepcja parkingowa)
   < 10 minut
   < 20 minut
   < 30 minut
   80%
   90%
   100%
  • Informacja (hala przylotów)
   < 10 minut
   < 20 minut
   < 30 minut
   80%
   90%
   100%

Pasażerowie przylatujący, którzy dokonali rezerwacji z wyprzedzeniem

Czas oczekiwania na pomoc od momentu podjechania samolotu na stanowisko postojowe

  • Miejsce odbioru pasażera
   średni czas oczekiwania
   [%] pasażerów PRM z wcześniejszą rezerwacją
  • schody pasażerskie
   wejście w hali przylotów
   < 5 minut
   < 10 minut
   < 20 minut
   80%
   90%
   100%

Pasażerowie przylatujący, którzy nie dokonali rezerwacji z wyprzedzeniem

Czas oczekiwania na pomoc od momentu podjechania samolotu na stanowisko postojowe

  • Miejsce odbioru pasażera
   Średni czas oczekiwania
   [%] pasażerów PRM z wcześniejszą rezerwacją
  • schody pasażerskie
   wejście w hali przylotów
   < 25 minut
   < 35 minut
   < 45 minut
   80%
   90%
   100%

Pomoc dla odlatujących pasażerów kwalifikujących się do grupy PRM będzie zagwarantowana jedynie w przypadku zgłoszenia się pasażera przynajmniej godzinę przed rozkładowym odlotem samolotu, w punkcie informacji lotniskowej zlokalizowanym w terminalu przylotowym oraz przynajmniej dwie godziny przed rozkładowym odlotem samolotu w przypadku zgłoszenia się pasażera do punktu zgłoszeń zlokalizowanego przy każdym wejściu do terminalu.

W przypadku braku możliwości dotrzymania przez pasażera powyższych norm czasowych, Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o., dołoży wszelkich starań, aby pasażer z ograniczoną możliwością poruszania się został przyjęty na swój rejs z zastrzeżeniem braku gwarancji przyjęcia na pokład.

Każdy z pasażerów kwalifikujących się do grupy PRM uprawniony jest do odbycia podróży bez dodatkowych zakłóceń. Oznacza to, że pomoc i asysta od / do punktu zgłoszeń świadczona jest nieprzerwanie oraz bez opóźnień z zastrzeżeniem przypadków oczekiwania przez pasażera na rejs przesiadkowy.

Wcześniejsza rezerwacja oznacza fakt prawidłowego zgłoszenia przez linię lotniczą, tour operatora lub organizatora wycieczek podróży osoby kwalifikującej się do grupy PRM i wymagającej specjalnej pomocy. Zgłoszenie powinno zostać przekazane do agenta świadczącego przedmiotową pomoc, najpóźniej na 36 godzin przed rozkładowym odlotem samolotu pisemnie lub w formie elektronicznej (SMS, e-mail, fax lub depesza SITA).

W związku z powyższym pasażer zobowiązany jest do przekazania informacji o konieczności uzyskania specjalnej pomocy lub asysty do biura podróży lub linii lotniczej najpóźniej na 48 godzin przed rozkładowym odlotem samolotu.

Pasażerowie kwalifikujący się do grupy PRM będą przed odlotem transportowani na pokład samolotu w pierwszej kolejności natomiast po przylocie opuszczą pokład jako ostatni. W wyjątkowych sytuacjach, jak zgłoszenie się pasażera na lotnisko bezpośrednio przed odlotem, wyraźne żądanie linii lotniczej lub w przypadku innych względów operacyjnych nastąpić może odstępstwo od powyższej reguły.

Wszelka pomoc w zakresie obsługi osób z ograniczoną możliwością poruszania się świadczona będzie w zgodności ze standardami jakości określonymi w Dokumencie 30 Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC) wraz z aneksami.

Wszelka pomoc opisana w wyżej wymienionym dokumencie świadczona jest bezpłatnie.