Bułgaria

Podczas przekraczania granicy państwowej Republiki Bułgarii wszystkie przybywające osoby mają obowiązek okazania nie starszego niż 72 godziny negatywnego wyniku testu PCR na SARS-CoV-2, licząc od daty wykonania badania figurującej w dokumencie.

Szczegółowe informacje na temat warunków przekraczania granicy Bułgarii.

Chorwacja

Pasażer lecący do Chorwacji ma obowiązek okazania nie starszego niż 48 godzin negatywnego wyniku testu PCR na SARS-CoV-2 lub szybkiego testu antygenowego (ważność obu testów  liczy się od momentu pobrania materiału do badania).

Szczegółowe informacje na temat warunków przekraczania granicy Chorwacji.

Egipt

Pasażer lecący do Egiptu zobligowany jest do okazania negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19, przetłumaczonego na język angielski lub język arabski. Badanie powinno być przeprowadzone w okresie 72 godzin przed planowanym wjazdem do Egiptu.

Szczegółowe informacje na temat warunków przekraczania granicy Egiptu.

Francja

Pasażer lecący do Francji musi posiadać negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa. Test należy wykonać nie wcześniej niż 72 godziny przed podróżą.

Szczegółowe informacje na temat warunków przekraczania granicy Francji.

Grecja

Pasażer lecący do Grecji powinien okazać negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa – wymagane jest zaświadczenie w języku angielskim. Test należy przeprowadzić nie później niż 72 godziny przed przybyciem.

Szczegółowe informacje na temat warunków przekraczania granicy Grecji.

Hiszpania

Pasażer lecący do Hiszpanii musi posiadać negatywny wynik testu PCR lub LAMP na obecność koronawirusa. Test należy wykonać nie wcześniej niż 72 godziny przed podróżą.

Szczegółowe informacje na temat warunków przekraczania granicy Hiszpanii.

Holandia

Pasażer lecący do Holandii musi posiadać obowiązkowo:

WARIANT 1:
– Test genetyczny PCR (który powinien być wykonany najwcześniej na 72 godziny przed planowanym lądowaniem w Holandii) plus drugi test nie wcześniej niż 4 godziny przed wejściem na pokład.
– test antygenowy lub test genetyczny LAMP. W przypadku posiadania przez pasażera aktualnego testu PCR ( bardzo prosimy o dokładne sprawdzanie terminu ważności testu).

WARIANT 2:
Jeden szybki test genetyczny LAMP, który nie może być wykonany wcześniej niż 4 godziny przed wejściem na pokład.

Szczegółowe informacje na temat warunków przekraczania granicy Holandii.

Irlandia

Pasażer lecący do Irlandii zobowiązany jest do posiadania negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19 albo dokumentu potwierdzającego zwolnienie z tego wymogu. Test należy wykonać na maksymalnie 72 godziny przed przyjazdem.

Szczegółowe informacje na temat warunków przekraczania granicy Irlandii.

Malta

Pasażer lecący na Maltę zobowiązany jest do posiadania negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19. Test należy wykonać na maksymalnie 72 godziny przed wylotem. Podróżny, który nie posiada testu, zostanie skierowany na kwarantannę bądź zostanie zobligowany do wykonania testu na lotnisku na Malcie.

Szczegółowe informacje na temat warunków przekraczania granicy Malty.

Niemcy

Pasażer lecący do Niemiec ma obowiązek okazania negatywnego wyniku testu (PCR, LAMP lub antygenowego) wykonanego najwcześniej 48h przed wjazdem na terytorium Niemiec.

Szczegółowe informacje na temat warunków przekraczania granicy Niemiec.

Norwegia

Norwegia zamknęła granice dla osób, które nie mają stałego zameldowania w Norwegii, z nielicznymi wyjątkami. Granice pozostaną zamknięte do odwołania.

Szczegółowe informacje na temat warunków przekraczania granicy Norwegii.

Turcja

Pasażer lecący do Turcji zobowiązany jest do przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR wykonanego w ciągu 72 godzin przed przybyciem do Republiki Turcji.

Szczegółowe informacje na temat warunków przekraczania granicy Turcji.

Ukraina

Pasażer lecący na Ukrainę musi posiadać obowiązkowo odpowiednie ubezpieczenie oraz negatywny wynik testu PCR w kierunku COVID-19, który musi zostać przeprowadzony w ciągu 72 godzin przed przekroczeniem ukraińskiej granicy.

Szczegółowe informacje na temat warunków przekraczania granicy Ukrainy.

Wielka Brytania

Pasażer lecący do Wielkiej Brytanii musi posiadać:
test PCR, który powinien być wykonany najwcześniej na 72 godziny przed planowanym lądowaniem
– lub szybki test antygenowy, który powinien być wykonany najwcześniej na 72 godziny przed planowanym lądowaniem
– lub szybki test LAMP, który powinien być wykonany najwcześniej na 72 godziny przed planowanym lądowaniem.

UWAGA!
– Pasażerów chcących wykonać test RT Lamp prosimy o stawienie się w punkcie rejestracji najpóźniej na 3 godziny przed wylotem.
– W przypadku posiadania przez pasażera testu PCR bardzo prosimy o dokładne sprawdzanie jego aktualności. Szybkie testy na lotnisku w Poznaniu są wykonywane nie wcześniej niż 4 godziny przed wejściem na pokład. Inny termin wykonania takiego testu po kontakcie z BOK CBDNA. Negatywny wynik testu nie zwalnia z 10-dniowej kwarantanny. W 2. i 8. dniu kwarantanny obowiązkowo należy ponownie wykonać testy. Testy należy zamówić przed wylotem na portalu rządowym.

Dodatkowe informacje znajdują się na witrynach rządu Wielkiej Brytanii.

Szczegółowe informacje na temat warunków przekraczania granicy Wielkiej Brytanii.

Włochy

Pasażer lecący do Włoch musi okazać negatywny wynik badania na koronawirusa, przeprowadzonego najwcześniej na 48 godzin przed wjazdem na terytorium Włoch. Akceptowane są jedynie testy wymazowe: molekularne i antygenowe.

Szczegółowe informacje na temat warunków przekraczania granicy Włoch.