Zapewniamy:

  • komfortowo i nowocześnie wyposażone sale, idealne na organizację spotkań , szkoleń, konferencji
  • salę na 35 osób wyposażoną w rzutnik multimedialny, laptop ( z możliwością dostępu do internetu)
  • salę kameralną na 10 osób idealną na spotkania biznesowe
  • na życzenie zapewniamy sprzęt multimedialny oraz catering
Opłata za wynajem Sali Konferencyjnej

CENNIK

  • 1 godzina
    150 PLN

Należność za wynajęcie Sali Konferencyjnej należy dokonać przelewem na niżej podane konto, na podstawie otrzymanej faktury, w terminie wskazanym na fakturze:

Pekao SA
Nr rachunku: 35 1240 1763 1111 0000 1812 9155
Port Lotniczy Poznań–Ławica sp. z o.o.
ul.Bukowska 285
60-189 Poznań

Usługi wykonane w danym miesiącu będą fakturowane na koniec każdego miesiąca w PLN zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Fot.

Dominik Tryba

01
02