W celu spełnienia powyższych wymogów zrealizowano następujący zakres rzeczowy projektu:

  1. zintegrowany zespół radarowo-kamerowy,
  2. system detekcji wtargnięć – zintegrowany system ochrony obwodowej.

Wdrożenie nowych systemów – o większych możliwościach technicznych i o wyższym stopniu niezawodności – pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Całkowity koszt realizacji Projektu (brutto):

12 668 571,34 PLN

Całkowity koszt realizacji Projektu (netto):

10 299 651,49 PLN

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

8 754 703,75 PLN

POIiŚ:
www.pois.gov.pl

Stopka UNIA
Projekt pn.: „Poprawa systemu ochrony lotniska Poznań-Ławica” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.