Główne zadania inwestycyjne zrealizowane w ramach Projektu:

1. Rozbudowa i modernizacja budynku terminala pasażerskiego wraz z infrastrukturą:

  • budowa terminalu przylotowego, budowa hali check-in, modernizacja terminalu odlotowego

2. Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy płaszczyzn lotniskowych:

  • Budowa dróg kołowania: równoległa droga kołowania oraz drogi szybkiego zejścia
  • Rozbudowa płyty postoju samolotów

3. Budowa stanowiska do odladzania samolotów

Realizacja Projektu przyczyniła się do zwiększenia przepustowości oraz poprawy jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica.

Wartość projektu:

230 306 234,62 PLN

Wartość dofinansowania z Uni Europejskiej z Funduszu Spójności:

86 406 849,88 PLN


 
Projekt „Port lotniczy Poznań-Ławica – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.