Unijny Certyfikat COVID jest wzajemnie uznawanym w UE dokumentem zawierającym kod QR i unikatowy identyfikator, ułatwiające weryfikację podróżnego pod względem ryzyka epidemicznego.

Unijne certyfikaty COVID stanowią możliwość, z której można skorzystać, ale nie jest to obowiązkowe. Nie uprawnia też do odbycia podróży. Każde państwo członkowskie może honorować certyfikat na innych zasadach i informacje te, należy nadal sprawdzać przed każdą podróżą. Może to dotyczyć m.in. ilości otrzymanych dawek szczepionki, okresu ważności wykonanych testów, obowiązku testowania dzieci w zależności od wieku.

Szczegółowe informacje min. o tym jak bezpłatnie pobrać certyfikat znajdziesz na stronie Unijny Certyfikat COVID.