UWAGA

Od 15 grudnia br. z kwarantanny zwalnia jedynie negatywny wynik testu w kierunku Sars-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy w Polsce.

Testy będzie można wykonać po każdym przylocie ze strefy Non Schengen, w namiocie usytuowanym na powierzchni trawiastej przed halą przylotów.

Po opuszczeniu autobusu, który zatrzyma się przed halą przylotów, osoby, które chciałyby wykonać test, powinny skierować się do namiotu usytuowanego naprzeciw hali przylotów.

Pasażerowie będą mieli możliwość wykonania testu antygenowego.
Czas oczekiwania na wynik wyniesie  około 15 min.

W przypadku CM Damiana można również wydrukować w 2 egzemplarzach Kartę wyniku antygenowego, wypełnić część dot. danych osobowych i oddać w rejestracji.

Testy wykonują 2 podmioty

  • Centrum Badań DNA – koszt 149 PLN
  • Centrum Medyczne Damiana – koszt 150 PLN

Płatność za test: karta / gotówka

Zalecamy wcześniejszą rejestrację on-line:

  • Ścieżka pasażera

Jak przygotować się do badania?

  • W ciągu 2 godzin przed planowanym pobraniem wymazu na obecność przeciwciał nie należy palić papierosów,
  • W ciągu 2 godzin przed planowanym pobraniem wymazu na obecność przeciwciał nie wolno aplikować do nosa środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli).
  • Należy też powstrzymać się od płukania i wydmuchiwania nosa przed badaniem.

REGULACJE!

Od 15 grudnia 2021 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące kwarantanny po przylocie do Polski. Istotne zmiany nastąpiły w przypadku osób przylatujących z państw Non-Schengen.

Podróżujący z Non-Schengen
Wszyscy pasażerowie przylatujący spoza strefy Schengen zobowiązani są okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (antygenowy lub PCR) w języku polskim albo w języku angielskim wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu.

Osoby, które nie okażą funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu, są zobowiązane odbyć obowiązkową kwarantannę, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy Polski.

Podróżujący ze Strefy Schengen oraz Irlandii, Chorwacji, Cypru i Bułgarii są zwolnieni z kwarantanny gdy:
– przedstawią negatywny wynik testu pod kątem koronawirusa wykonany w kraju wylotu nie wcześniej niż 48h licząc od momentu otrzymania wyniku;
– są w pełni zaszczepieni, co oznacza, że minęło minimum 14 dni od momentu całkowitego zakończenia procesu szczepienia, tj. przyjęcia obydwu dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi (w przypadku szczepionki dwudawkowej) lub jednej dawki (w przypadku szczepionki jednodawkowej) potwierdzonego zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia. Szczepionka musi być dopuszczona do użytku w Unii Europejskiej.
– są ozdrowieńcem, czyli w ciągu ostatnich 6 miesięcy byli poddani izolacji, izolacji w warunkach domowych lub hospitalizacji z powodu zakażenia koronawirusem.
– zwolnienie z kwarantanny przysługuje dzieciom do 12. roku życia, które podróżują pod opieką osób w pełni zaszczepionych lub posiadających negatywny wynik testu na koronawirusa.